İş sağlığı  güvenliği, kaza derecesi yüksek işlere karşı işçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan bir disiplindir. Buna göre 6331 İş sağlığı güvenliği kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun amacı iş yerlerinde, özellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde, iş sağlığı  güvenliğinin sağlanarak iş kazalarının önüne geçmektir.

Ayrıca işveren ve çalışanlar için de görev, yetki, sorumluluk ve yükümlülükler noktasında düzenlemeler yapmaktır.Bu kanun, kamu veya özel kurumlardaki bütün işlere ve iş yerlerine, işverenlere, çıraklara, stajyerlere vb. eşit biçimde uygulanır. Yani en temel amaç bir iş yerinde çalışan tüm herkesin güvenliğini sağlayarak onlara zarar gelmesini önlemektir.

 

Hangi Faaliyetlerde Geçerli Değildir?

6331 İş sağlığı güvenliği kanunları bazı alanlarda geçerli değildir. İşte 6331 İSG kanunlarının uygulanmadığı alanlar:

 • Türk silahlı kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetleri,
 • Afet ve acil ilk yardım birimlerinin faaliyetleri,
 • Ev hizmetleri,
 • Kendi işini yönetenler,
 • Mahkûmlara iş eğitimi veren kurumlar.

Bu ve bunun gibi birimlerde geçerli olmayan 6331 iş sağlığı güvenliği kanunları daha çok sanayi, fabrika, dikim evleri gibi birimlerde geçerlidir. Burada ağır işler altında çalışan kişilerin güvenliğini sağlamak adına çeşitli yükümlülükler ortaya koyar.

 

İşverenin Sorumluluklarını Yerine Getirmesindeki İlkeler

İşleri dizayn eden, sorumlu ola kişiler belirli işleri yapmakla ve işçilerinin güvenliğini sağlamakla da sorumludurlar. Bu noktada şu ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır:

Risklerden kaçınmak,

 • Kaçınılması gerektirmeyen riskleri analiz etmek,
 • Riskler ile kaynak noktasında mücadele etmek,
 • Teknik gelişmelere destekte bulunmak,
 • Çalışanları önemsemek,
 • Çalışanlara uygun talimat vermek,
 • Tehlikeli olan faaliyetler karşısında önlem almak,
 • Toplu korunma ve kişisel korunma tedbirlerine öncelik vermek,
 • Teknoloji, iş ortamı, sosyal faaliyetler gibi düzenlemeleri ayarlamak,
 • İş ortamının çalışanlara göre ayarlanmasını sağlamak.

Tüm bu faktörler işverenin sorumluluğu altında gerçekleşerek çalışanların güvenliğinin sağlanmasını ve işlerinin daha rahat ilerlemesini amaçlar. İşler böylece hem daha rahat hem de daha güvenli biçimde ilerleyecektir.

 

İş Sağlığı Güvenliğinin Önemi

İş sağlığı güvenliği ülkemizde son zamanlarda fazlasıyla gelişmekte olup eğitimleri de verilmektedir. Bu alanda nitelikli ve uzman kişilere de ihtiyaç duyulmasıyla birlikte gerekli sektörlerdeki güvenlik sağlanmaktadır. İş kazalarını minimuma indirmek, insanların gerek psikolojik gerekse de fiziksel anlamda iyi olmalarını sağlamak amacıyla iş sağlığı güvenliği uygulamaları fazlasıyla önem taşır. 

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir