Ülkemizde 2013 yılının 6. Ayından itibaren iş güvenliği uzmanı mesleği rağbet görmeye başlamıştır. Çünkü bu tarihten itibaren 6331 sayılı iş güvenliği ve iş sağlığı kanununun çıkarılması ile bir nevi zorunlu hale getirilmiştir. İş yerlerinde yıllardır doldurulması gereken bu boşlukta böylelikle doldurulmuştur. İş güvenliği uzmanlığının yani sıra iş yeri hekimleri de çalışma alanı bulmuş ve istihdam alanı oldukça fazla bir iş haline gelmiştir. 

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında yetki belgesi verilmiş olan ve iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyette bulunmakla görevli olan elemanlardır. İş güvenliği uzmanı, bakanlık ve ilgili kuruluşların sağladığı mevzuatları takip ederek ve iş yeri bünyesinde bulunan kimyasal, fiziksel, psiko-sosyal vb. risk faktörlerini minimum seviyeye indirerek oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek ile sorumludur. İş güvenliği uzmanı olabilmek iş sağlığı ve güvenliği ön lisans ya da lisans mezunu bireyler biyoloji, fizik, kimya, bölümü mezunları, teknik öğretmenler, mimarlık yahut mühendislik fakültelerini bitirmiş kimseler, bakanlık bünyesinde çalışan veya bakanlığa bağlı farklı kuruluşları denetleyen müfettişler de iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Yalnız bunlar için de tek şart, bakanlık tarafından yetki verilmiş olan kurumlarca eğitim almak ve bunun sonunda gedikleri sınavdan başarılı bir sonuç almaktır. Tüm bu şartlar oluştuğu takdirde iş güvenliği uzmanı belgesini almaya hak kazanmaktadırlar.

İş Güvenliği Uzmanı Dereceleri

İş güvenliği uzmanı, kendi arasında sınıflara ayrılmıştır. Bunlar A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfıdır.

A sınıfı iş güvenliği uzmanı, çok tehlikeli, az tehlikeli ve de tehlikeli sınıfına girmekte olan iş yerlerinde görev alabilirken, B sınıfı iş güvenliği uzmanları ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına girmekte olan iş yerlerinde ve 3. sınıf olan C sınıfı iş güvenliği uzmanları ise az tehlikeli sınıfına girmekte olan iş yerlerinde görev almaktadır.
İş Güvenliği Uzmanlığında Sınıf Değişikliği

İş güvenliği uzmanları kendi alanlarında yani bu A, B ve C sınıfları arasında yüksele de bilmektedirler. Bunun için de bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

A Sınıfı Belge Sahibi Olmak İçin;

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak için ilk olarak en az 4 yıl boyunca B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi ile çalışmış olmak şartı bulunmaktadır. Çalışmış olsa bile daha sonrasında yine bunun için bakanlık tarafından yetki verilmiş kurumlarca eğitime ta i tutulması ve bunun sonucunda yapılan sınavdan da geçerli bir başarılı puan alması gerekir. Ayrıca A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası; mimarlık ya da mühendislik bölümü mezunları ile teknik elemanlar ile iş sağlığı ve iş güvenliği alanında doktora yapmış kimselere, iş sağlığı ve iş güvenliği genel müdürlüğüne bağlı çalışan yetkili kuruluşlarda en az 10 yıl boyunca çalışmış olan teknik eleman, mimar ve de mühendislerden iş müfettişliği yapmış ( bu 10 yıl sürenin içerisine müfettiş yardımcılığı da dâhil olmak üzere) bu belgeye sahip olabilmektedir. 

B Sınıfı Belge Sahibi Olmak İçin;

B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak için ise C sınıfı belgesi ile en az 3 yıl bunalımda çalışmış olmak gerekmektedir. Daha sonraki yetkili kurumda çalıştıktan sonra yine aynı şekilde sınav yoluyla belgeye hak kazanmaktadır.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir