İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlıgı ve Güvenliği

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği

Sanayi, inşaat, lojistik gibi iş kazası riski yüksek sektörlerde bu alandaki çalışmalar ağır biçimde ilerlemektedir. Bu gibi sektörlerde çalışan işçiler ekstra güvenlik önlemine sahip olmalıdır. Çünkü bu gibi sektörlerde iş kazalarına bağlı; yaralanmasız, yaralanmalı veya ölümlü hadiselerin meydana gelme ihtimali yüksektir. (daha&helliip;)
Psikosoyal Riskler Nelerdir?
Risk Faktörleri

Psikosoyal Riskler Nelerdir?

İş dünyasında, çalışma ortamlarında gerek işverenin gerekse de işçilerin işe odaklanma noktasında belirli faktörleri aşmaları gerekmektedir. Bu durumlarda firmalar işçilerine destekte bulunarak işçilerinin psikolojilerini canlı tutmayı ve daima işe odaklanacak biçimde onların motivasyonlarını artırmaları gerekir. İş sağlığı ve güvenliği disiplini gereğince bunun yapılması işveren, işçi ve firma için de büyük önem taşır. (daha&helliip;)
OHSAS 18001 ve ISO 45001
İş Sağlıgı ve Güvenliği

OHSAS 18001 ve ISO 45001

İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde iş yerlerinin daha kaliteli hizmet vermesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve müşterilerin taleplerine göre ilerleyişin olması açısından OHSAS 18001 ve ISO 45001 kavramları ortaya çıkmıştır. Müşterilerin en temel beklentisi klasik olarak "kalite" beklentisidir. Bu beklenti, sosyal sorumlulukların da eklenmesiyle geniş alanlara yayılmıştır. Bu noktada kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ne kadar örtüştüğü, ne derece kaliteli işler ortaya koyduğu saptanır. (daha&helliip;)
Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Kişisel Veriler

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Son dönemlerde güvenlik önlemlerinin artmasıyla birlikte kişisel verilerinin ve haklarının korunduğu da görülmektedir. Başta insanların özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak adına ve bu korumayı sağlayan kuralları düzenleme adına kişisel verilerin korunması kanunu geliştirilmiştir. (daha&helliip;)
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?
İş Sağlıgı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

Çeşitli kurum, kuruluş veya iş sahalarında iş kazalarının önüne geçmek adına çeşitli önlemler alınır. Çoğunlukla sanayi, endüstri, fabrika veya inşaat alanlarında görülen fiziksel anlamda iş kazaları insanların ölümüne kadar yol açabilir. Bu durumun önüne geçmek adına da firma tarafından iş sağlığı ve güvenliği kuralları dâhilinde güvenlik önleminin alınması gerekmektedir.  (daha&helliip;)
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizleri ve Kullanılan Metotlar
İş Sağlıgı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizleri ve Kullanılan Metotlar

Risk analizi veya değerlendirmesi; tüm kuruluş için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyonu, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenmesi durumudur. (daha&helliip;)
İş Kazası Riskinin Yüksek Olduğu Sektörler
İş Sağlıgı ve Güvenliği

İş Kazası Riskinin Yüksek Olduğu Sektörler

İş kazaları çeşitli sektörlere göre değişkenlik göstermektedir. Ancak iş kazalarını kategorilere ayırmak da mümkündür. Psiko-sosyal risk, fiziksel anlamdaki riskler olarak dallara ayrılan iş sağlığı ve güvenliğinde çalışanların güvenliği her anlamda sağlanmalıdır. Bununla beraber işçilerin güvenliğinin ve her anlamda sağlığının korunması için çeşitli önlemler de alınmalıdır. (daha&helliip;)
6331 İş Sağlığı Güvenliği kanunu ve İş Veren Sorumlulukları
İş Sağlıgı ve Güvenliği

6331 İş Sağlığı Güvenliği kanunu ve İş Veren Sorumlulukları

İş sağlığı  güvenliği, kaza derecesi yüksek işlere karşı işçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan bir disiplindir. Buna göre 6331 İş sağlığı güvenliği kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun amacı iş yerlerinde, özellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde, iş sağlığı  güvenliğinin sağlanarak iş kazalarının önüne geçmektir. (daha&helliip;)