Kişisel Veriler

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Ülkemizde zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenmiş olan ulusal niteliklerde belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda bireylerin herhangi bir meslekte sahip olabileceği bir belgedir. En az lisans düzeyinde eğitim gerektiren Diş hekimlik bölümünde, Ebelik bölümünde, Eczacılık bölümünde, Veterinerlik bölümünde, Hemşirelik bölümünde, Mimarlık bölümünde, Mühendislik bölümlerinde ve kanun tarafından düzenlenmiş olan bu meslekler kapsam dışındadır; diğer tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir. (daha&helliip;)
Kişisel Veriler

Mesleki Yeterlilik Sistemi

Türkiye’de son zamanlarda mesleki yeterlilik sisteminde artış olmuş olup ve özellikle de iş dünyasında en çok aranan nitelikler arasına girmeyi başarmıştır. Türkiye’de 391 meslek için bir Mesleki Yeterlilik standardı belirlenmiştir, ancak bunları uygulayan şirket sayısı henüz istenen seviyeye ulaşmamıştır. Bu duruma bağlı olarak, ülkemizde çalışmalar Mesleki Yeterlilik belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için tüm hızıyla devam etmektedir. (daha&helliip;)
Kişisel Veriler

İş Yeri Hekimi ve Personel Arasında, Danışan Uzman Gizliliği

İş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından da daha önce gelişen ve şuanda da devam eden bir çeşit meslektir. Yıllardan beri bu konular üzerinde kanunlar ne kadar değişiklik gösterse de 50 ve daha fazla çalışanı olan firmalarda iş yeri hekiminin olması mecburidir. Bu nedenle firmalarda hem çalışanların sağlığı ve güvenliği hem de daha rahat iş ortamı olması açısından her zaman iş yeri hekimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. (daha&helliip;)
Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Kişisel Veriler

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Son dönemlerde güvenlik önlemlerinin artmasıyla birlikte kişisel verilerinin ve haklarının korunduğu da görülmektedir. Başta insanların özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak adına ve bu korumayı sağlayan kuralları düzenleme adına kişisel verilerin korunması kanunu geliştirilmiştir. (daha&helliip;)