Risk Faktörleri

Fine Kinney Metodu Nedir?

Kazaların kontrolü için bazı matematiksel yöntemlerin değerlendirmesi gereklidir. Bu yöntemleri G. F. Kinney ve A. D 1976'da Wiruth tarafından geliştirilmiştir. Fine Kinney yöntemi, 3 boyutlu bir risk değerlendirme yöntemi olması nedeniyle diğer risk değerlendirme yöntemlerinden farklıdır. Diğer yöntemler matris gibi genel olarak kullanılan risk değerlendirme yöntemleri 2 boyutludur ve genellikle proses güvenliği için uygundur. Çalışma ortamında karşılaşılabilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik bir çalışmadır. Fine Kinney yöntemi, olasılık şiddeti
Risk Faktörleri

Tehlike ve Risk Arasındaki Fark

İnsanlara, mallara, mülklere ve tüm canlılara zarar verme potansiyeline sahip olan her şey bir tehlike olarak tanımlanır. Tehlikeler insanları; malları, yönetim türlerini, kazaları, hastalıkları, ürün kaybını, yani makine ve cihaz hasarına yol açabilir. Risk, kısaca, tehlike durumunda meydana gelen hasarın olma ihtimalidir. Mesleki risk ise, çalışanın tehlikeye maruz kalmasının bir sonucu olarak, bir yaralanma veya hastalığın olasılığının ve ciddiyetinin çoğalmasını ifade eder. (daha&helliip;)
Risk Faktörleri

Ramak Kala Ne Demek?

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında birçok terimden söz etmek mümkündür. Buna göre bu terimlerden biri de "ramak kala" terimidir. Ramak kala, iş yerinde çalışan kişilere iş yeri kapsamındaki fiziki bütünlük ya da ekipmanlar üzerinde zarar verme potansiyelinin olduğu anca zarar vermeyen olaylar olarak tanımlanan bir terimdir. Günlük hayatta ise ramak kala terimini "az kalsın", "ucuz atlattık", "neredeyse", "kul payı" gibi sözlerle ifade etmek mümkündür. (daha&helliip;)
Risk Faktörleri

İş Kazaları Analizleri

Heinrich teorisinde; yaralanmadan atlatılan her 300 kazada 30 kadar hafif yararlanmalı kazalar meydana gelmektedir. Her 300 kazadan biri ise büyük yaralanmalara ve ölümlere sebep olmaktadır. Ülkemizdeki iş kazaları ise bu oranlara bakıldığında, bu oranın yüzde birlere kadar düştüğü gözlemlenmektedir. Yani her 100 kazada 1 ölüm gerçekleşmektedir. Bu gibi kaza durumlarında daha fazla tedbirin alınması, iş güvenliğinin sağlanması önemli bir husustur. (daha&helliip;)
Risk Faktörleri

Risk Değerlendirmesi

Hayatımızın her anında olduğu gibi her iş yerinde belirgin veya örtük riskler mevcuttur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtildiği üzere işveren çalışanların güvenliğinden ve iş yeri içerisindeki riskleri minimum seviyeye indirmekten yasal olarak sorumlu kişidir. (daha&helliip;)
İş Sağlıgı ve Güvenliği Risk Faktörleri

Mesleki Astıma Bağlı Nefes Darlığı

Mesleki astım, özellikle maden sektöründe kullanılan çeşitli kimyasal ve ilaçlı ürünler ile gaz, toz, duman, buhar gibi alerjen maddelere maruz kalınması sonucunda ortaya çıkan kronik hava yolu tıkanıklığıdır. Mesleki astımın en karakteristik ve yaygın belirtisi olan nefes darlığının ortaya çıkması, artması ve geri dönüşü olmayan evreye kadar ilerlemesi için aylar ve yıllar süren duyarlılık (sensitizasyon) ile mümkündür. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işe alınacak işçinin, kronik rahatsızlıkları ile
Risk Faktörleri

İş Kazası ve Ramak Kala Arasındaki Farklar

İş yerlerinde bazı zamanlarda kazaya sebebiyet veren olaylar tam kaza olmadan şanslı biçimde atlatılabilir. Bu olaya "ramak kalmak" da denebilir. Ramak kala olay şu şekilde tanımlanabilir: İş yerlerinde meydana gelen, çalışan, iş yeri ya da herhangi bir ekipmanı zarara uğratma etkisi olasına rağmen zarar vermeyen olaydır. Günlük hayatta ise bu durumlar "az kalsın", "kıl payı" olarak nitelendirilir. (daha&helliip;)
Psikosoyal Riskler Nelerdir?
Risk Faktörleri

Psikosoyal Riskler Nelerdir?

İş dünyasında, çalışma ortamlarında gerek işverenin gerekse de işçilerin işe odaklanma noktasında belirli faktörleri aşmaları gerekmektedir. Bu durumlarda firmalar işçilerine destekte bulunarak işçilerinin psikolojilerini canlı tutmayı ve daima işe odaklanacak biçimde onların motivasyonlarını artırmaları gerekir. İş sağlığı ve güvenliği disiplini gereğince bunun yapılması işveren, işçi ve firma için de büyük önem taşır. (daha&helliip;)