Kazaların kontrolü için bazı matematiksel yöntemlerin değerlendirmesi gereklidir. Bu yöntemleri G. F. Kinney ve A. D 1976’da Wiruth tarafından geliştirilmiştir. Fine Kinney yöntemi, 3 boyutlu bir risk değerlendirme yöntemi olması nedeniyle diğer risk değerlendirme yöntemlerinden farklıdır. Diğer yöntemler matris gibi genel olarak kullanılan risk değerlendirme yöntemleri 2 boyutludur ve genellikle proses güvenliği için uygundur. Çalışma ortamında karşılaşılabilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik bir çalışmadır. Fine Kinney yöntemi, olasılık şiddeti 3 boyutlu olduğu için çalışma ortamında iş kazalarını önlemek için kullanılabilecek bir risk değerlendirme yöntemidir.

Fine Kinney Risk Metodunun Faydaları

Fine Kinney risk analizi yöntemi, işletmenin geçmiş verileri ve tahminleri ile birlikte kullanmasına izin veren nitel bir yöntemdir. Yani, bu yöntemle yapılan risk analizi sadece öngörü yerine doğrulanmış kaza ve yakın vadeli verilerden oluşuyorsa, çok daha doğru sonuçlar elde edilebilir.  Kinney yöntemi ayrıca sadece kazaların olasılığını ve sıklığını değil, aynı zamanda risk altındaki kişilerin tehlikelere maruz kalma sıklıklarını da dikkate almaktadır. Bundan dolayı, yaygın olarak kullanılan diğer matris risk analizi yöntemlerine göre daha güvenilir ve doğru analiz sağlar. Ülkemizde birçok işletmeler kinney riskinim değerlendirme yöntemlerini de tercih ediyor.

Fine Kinney Risk Analizi Nasıl Yapılıyor?

Fine Kinney yönteminde, risklerin derecesi, meydana gelen risklerin olasılığı, tehlikeye maruz kalma sıklığı ve yarattığı etkinin sayısal değerleri çarpılarak yapılır. Yani, risk olasılık, frekans ve etki değerlerinin ürünüdür. Risk değerlerinin hesaplanması için ve oluşan veya oluşacak risklerin sınıflandırılması için olasılık tablosunu, etki tablosunu ve risk değerlendirme tablosu kullanılmalıdır.

Olasılık Puanı

 • Neredeyse imkânsız=0.1
 • Pratik imkânsız= 0.2
 • Olası ama beklenmeyen=0.5
 • Mümkün ama çok düşük bir ihtimal=1
 • Olma İhtimali=3
 • Oldukça mümkün oluşu=6
 • Tam bir şekilde beklenen=10

Yöntemde belirtilen olasılık değerlerini belirlediğimiz risklerle eşleştirmek çok önemlidir.

Fine Kinney Risk Analizinin Frekans Derecelendirme Puanları

Frekans Derecelendirme Puanı

 • Çok seyrek (yılda bir veya daha az) =0.5
 • Seyrek (yılda birkaç kez) =1
 • Nadiren (ayda bir veya birkaç kez) =2
 • Aralık (haftada bir veya birkaç kez) =3
 • Sık (günde bir veya birkaç kez) =6
 • Sürekli (saatte birkaç kez) =10

Fine kinney yönteminde, sıklık ve frekans, bazı zamanlar içerisinde tehlikeye maruz kalma tehlikesinden etkilendiği düşünülen kişilerin sayısını ifade eden bir değerdir. Fine kinney yöntemini matris yönteminden ayıran en büyük özellik frekans değeridir.

Fine Kinney Etki Değerlendirme Tablosu

Şiddet Tablosu

 • Çevresel Hasar Yok =1
 • Küçük Hasar, Yaralanma, İlk Yardım-Sınırlı Çevresel Etki =3
 • Önemli Hasar, Yaralanma, Tıbbi Tedavi-Geniş Çevresel Etki =7
 • Kalıcı Hasar, Sakatlık, Uzun Süreli Tedavi-Önemli Çevresel Etki =15
 • Ölüm-Şiddetli Çevresel Etki =40
Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir