Birçok hastalık çeşidinden ve hastalık nedeninden söz etmek mümkündür. Kronik rahatsızlığı olan, bir ortamda kalamayıp ortamın verdiği rahatsızlıkla hastalanan ya da gelip geçen hastalıklara yakalanan birçok kişi vardır. Bu hastalık türleri çeşitlilik göstermekle birlikte hemen hemen herkes bu hastalıklara rastlayabilir.

Hastalık türleri arasında meslek hastalıklarını görmek de mümkündür. Sektör fark etmeksizin, çalışılan iş ortamının sağlık koşullarına uymaması ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına ve bunlarla ilişkili standart ve direktiflere uygun olmaması sonucunda, çalışanda kronik rahatsızlıklar veya iş yerinden kaynaklı geçici hastalıklar ortaya çıkabilir.

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, çalışan bir sigortalı kişinin çalıştığı yerde ya da yaptığı işin ağırlığından dolayı tekrarlanacak bir sebeple ya da iş sürecindeki şartlar sebebiyle uğradığı sürekli ya da geçici hastalıklardır. Bedensel ya da ruhsal olabileceği kadar insanda fazlasıyla etki de bırakabilir.

İş ortamından kaynaklanan hastalıkların nedenleri farklı olmakla birlikte çalışma şekli ve çalışma ortamı bu durumun en tetikleyici kriterleridir.

Meslek Hastalığı Sebepleri

İncelemeler sonucunda çalışma ortamındaki rahatsızlıkların daha çok psiko-sosyal etmenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Buna göre insanlar çalıştığı yerde kendilerini güvensiz, değer verilmeyen gibi bir çalışan olarak hissettiğinde bir süre sonra bu etki daha da büyür ve kişi gerek kalp krizi gerekse de farklı türden bir rahatsızlık geçirebilir.

Bununla birlikte fiziksel etmenler de oldukça etkilidir. Çünkü ağır bir işte çalışan işçinin her an yaralanma ya da çıkan toz bulutundan dolayı solunum yollarında bir rahatsızlık görülmesi muhtemeldir. Bu açıdan değerlendirildiğinde fiziksel anlamda da önlemlerin alınması ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi hedeflenmelidir.

Bir Olayın Meslek Hastalığı Olarak Sayılması Neye Bağlıdır?

Bir hastalık durumunun meslek hastalığı olarak sayılması için belli şartların yerine getirilmesi gereklidir. Buna göre kurumsal olarak yetki verilen sağlık hizmet sunucuları tarafından, düzene uygun biçimde sağlık kurulu raporu belgelerinin incelenmesi ile birlikte Kurum Sağlık Kurulu tarafından hastalığın tespit edilmesi zorunludur. Bu şartı sağlamayan hastalar meslek hastalığı olarak kabul edilmez.

Meslek Hastalığı Kapsamındaki Kişiler

Meslek hastalığı kapsamında birçok örnek verilebilir. Buna göre meslek hastalığı sayılabilecek çalışan sigortalılar şunlardır;

  • Kendi adına ve kendi hesabına göre bağımsız çalışan kişiler,
  • Köy ve mahalle muhtarları,
  • Stajyerler,
  • Çıraklar,
  • Aday çıraklar,
  • Ceza infaz kurumlarında ve tutuk evlerinde çalışanlar.

Bu ve bunun gibi çalışan birçok işçi, sigortalı meslek hastalığı kapsamına dahildir.

Meslek hastalıklarına özel sektörler, firmalar, büyük şirketler ve sanayi gibi alanlarda da rastlamak mümkündür. Buna göre işçilerin olabildiğince yaralanmalara ve kazalara karşı korunması gereklidir. Ayrıca meslek hastalığını tetikleyen bir diğer unsur da psikolojidir. İşverenlerin belli standart, prosedür ve direktifleri takip ederek işyerlerini 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde yapılandırmaları ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının teknolojik imkanları kullanarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmeleri, çalışanların sağlık ve hayatlarını koruyabilecektir.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir