Dünyada ve Türkiye’de ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açan iş kazalarının, inşaat ve maden sektörlerinde meydana geldiğini biliyoruz. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; iş kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların %98’i önlenebilmektedir.

Fakat, işverenler tarafından iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına uyulmaması, standart ve direktiflerdeki eksiklikler ve çağın teknolojilerinin (yapay zeka, büyük veri analizi, makine öğrenmesi vs.) kısıtlı kullanımı, bu tür kazaların önüne geçilmesini mümkün kılmamaktadır.  Tarih sayfaları, en korkunç maden kazasının 1942 yılında Çin’de meydana geldiğini yazar. Kaza sonucu ise acı tablo ortaya çıkmıştı. Ölü sayısı 1549’du. Madende kömür ve gaz tozlarının karışması sonucu sıkışan alanda madenciler karbonmonoksit zehirlenmesi ile hayatlarını kaybetmişlerdir. Maden iç havalandırmasının yeterli olmayışının, bu facianın yaşanmasında temel sebep olduğu ise; yapılan incelemeler sonrası kamuoyuyla paylaşılmıştı. İş kaza örnekleri verilirken sebep ve sonuç değerlendirmesi ön planda tutulmaktadır.

İhmalin Acı Bilançosu

İş kazalarında ihmaller sonucu ortaya çıkan korkunç tabloya da bir örnek ABD’de yaşanmış bir faciadır. 1927 yılında yaşanan faciada 476 işçi can vermişti. Facianın sebebi ise, hiçbir önlem alınmadığı için tüm işçilerin, silika maddesine maruz kalıp soluması sonucu gelen ölümdür. Silikozis ölümcül hastalığına yakalan 1000 işçi daha yaşamını kaybetmiştir. Bu olay tarihe, ihmalin acı bilançosu olarak geçti. İş kaza örnekleri verilirken, Türkiye’nin iş kazasına bağlı ölümlerde dünya üçüncüsü, Avrupa’da ise ilk sırada olduğunu belirtmekte fayda var. İş kazalarına dünya genelinden çarpıcı bir örnekte Meksika’da yaşanan 1984 tarihli akaryakıt kazasıdır. Enerji santralindeki sızıntının yangın ünitesine ulaşması sonucunda yaşanan patlamada 600 kişi ölmüştü.

Türkiye’de İş Kazaları

İş kazalarının önüne geçebilmek için, iş güvenliği kurallarına harfiyen uyulması gerektiğinin sürekli hatırlatılmasına rağmen, ihmal zincirlerine ülkemizde de her gün birisi eklenmektedir. Türkiye’de iş kazaları konusunda yapılan analizler, iş güvenliği uygulamalarının acil olarak yaygınlaştırılmasını zaruri kılmıştır.  Türkiye’de iş kazaları örneklerinden bazıları şöyledir:                                                           

  •  Bir maden kazasında lokomotiflerin, bağlı olduğu çelik halatların,  4 yıldır değiştirilmemesinden dolayı, yerinden çıkarak işçileri ezmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. Oysaki çelik halatların iş güvenliği şartnamesi uyarınca 6 ayda bir değiştirilmesi gerekiyordu.
  •  Antalya’da yüksek inşaat binasının 7.katında çalışan işçi, gerekli emniyet kemer ve aparatlarını takmadığı için düşerek can verdi.  

Önce Emniyet

İhmaller zincirinin en çok yaşandığı çalışma kollarından biri olan madencilik sahasında, ülkemizde maalesef çok fazla can kaybı yaşanmıştır. Tüm iş sahalarında yaşanan işçi ölümleri ise şöyledir: 2005 yılında 1096 işçi, 2006 yılında 1601 işçi, 2007 yılında 1044 işçi, 2008 yılında  866  işçi, 2009 yılında 1171 işçi, 2010 yılında 1454 işçi, 2011 yılında 1710 işçi, 2012 yılında  878  işçi, 2013 yılında 1235 işçi, 2014 yılında 1886 işçi. Görüldüğü üzere tablo oldukça üzücüdür. İş kaza örnekleri ile etkin bir duyarlılık oluşturulmak istenmekte ve Ülkemizde Önce emniyet sloganı yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Tüm araştırmalar gösteriyor ki; meslek dallarında, o meslek dalına ait güvenlik kurallarına harfiyen uyulursa, yaşanacak ölümcül kazalar %80 azalacaktır. Bu da iş kazalarında tedbir ve emniyet kurallarının hayat kurtardığının açık bir kanıtıdır.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir