Birçok işçi işlerini devam ettirdikleri süre zarfında çeşitli hastalıklarla karşılaşabilir. Bu hastalıklar çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Örneğin ağır iş, iş çevresi, psikolojik risk faktörleri ve daha birçok faktör kişilerin mesleklerini icra ederken karşılaştığı hastalık nedenleridir. Ancak birçok hastalık türü de vardır. Bunlardan biri meslek hastalığıdır. Meslek hastalıkları daha çok iş kazaları ile karıştırılmaktadır.

İşler çok farklı sektörlere yayılmakta ve yine çok farklı alanlarda sürdürülmektedir. Çoğu insan birçok farklı sektörde işlerine devam ederken çeşitli risklerle de karşı karşıyadır. Sanayiden inşaat sektörüne kadar uzanan bu meslek kavramı içerisinde ofislerde çalışmak da yer alır.

Ancak hangi alanda olursa olsun meslek hastalıkları ya da iş kazaları ile karşılaşmak mümkündür. Tabi daha ağır ve açık işlerde çalışmak bu hastalık ya da kaza risklerini de artırmaktadır. Ancak her ne olursa olsun temkinli davranılmalı ve bu gibi durumlara karşı önlemler alınmalıdır.

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı çeşitli faktörlerden kaynaklı olarak kişilerde görülen rahatsızlıklardır. Meslek hastalığını en çok tetikleyen sebep ise kişinin iş içerisinde kendisini yalnız hissetmesi, değer verilmediğini hissetmesidir. Bu sebepler psikolojik sebeplerdir. Bu sebeplerden kaynaklı olarak kişiler kalp krizi, kronik akciğer hastalıkları, ergonomik sorunlar gibi birçok hastalık ile mücadele etmek zorunda kalır.

Meslek hastalığı kapsamında sağlık kurullarının raporları incelemesi ve onay vermesi gereklidir. Aksi taktirde meslek hastalığı sayılmaz. Yine meslek hastalığı kapsamında sadece çıraklar, stajyerler, muhtarlar, kendi işinde çalışanlar ya da adli çalışanlar bu kapsama girer.

İş Kazası Nedir?

İş kazası meslek hastalıklarının biraz daha geniş kapsamlı halidir. Tabi bunun herhangi bir kurum tarafından onaylanmasına gerek yok ve herkes için geçerli bir durumdur. Daha çok ağır çalışmalar yürüten firmalardaki işçilerin karşılaştığı bu kazalar iş kazası olarak adlandırılır. Ancak diğer sektörlerden kişilerde de iş kazasına rastlamak mümkündür. İş kazası güvenlik önlemleri alınmadan ortaya çıkan yanma, yaralanma gibi durumlardır. Büyük şirketlerde de iş kazalarına yakalanan işçileri görmek mümkündür.

Bu noktada iş kazasının önüne geçmek için çeşitli önlemler alınmalı ve işçilerin sağlığı ön planda tutularak kazalar önlenmelidir.

Farkları Nelerdir?

İş kazası ile meslek hastalığı her ne kadar aynı gibi gözükse de çeşitli farkları bulunmaktadır. Buna göre iş kazası ile meslek hastalığı arasındaki farkları şöyle sıralamak mümkündür:

  • İş kazaları aniden gelişen olaylar olabilir,
  • İş kazalarında daha çok fiziksel yaralanmalar olur,
  • Meslek hastalıkları her işçiyi kapsamaz,
  • İş kazaları her çalışan için geçerli olabilir,
  • Meslek hastalığının teşhisi için gerekli evraklar gereklidir.

İş kazaları ile meslek hastalıkları arasındaki farklar bunlardır. Her ikisinde de firma yöneticileri önlemler alarak bu gibi durumların önüne geçebilir.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir