İş sağlığı ve güvenliği, çalışan sağlığını korumak ve işletme güvenliğini tesis etmek maksadıyla yapılan tüm faaliyetlere denilmektedir. İşletmenin fiziki ortamında gerçekleştirilen tüm iyileştirme çabaları ve sağlığı koruyucu alınan önlemler, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirilmektedir. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği; çalışan sağlığını koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, iş yerinin fiziki şartlarının herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde dizayn edilmesi, mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması gibi unsurları araştıran ve inceleyen bir bilim dalıdır. Çalışan sağlığına azami hassasiyet ve özen göstermek, işletme güvenliğini ön planda tutmak her işletmeden veya firmadan beklenen davranış biçimleridir.

Kimyasallar

Günümüzde kimyasallar yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok iş ve aktivite onlar vasıtasıyla yapılmakta ve kimyasallar hayatı kolaylaştırıcı malzemeler olarak görülmektedir. Dünyada üretilen birçok türde kimyasal bulunmakta; bunlar da çevreyi olduğu kadar insan sağlığını da son derece olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Her yıl yaklaşık 1200 yeni kimyasal madde üretilmekte ve bunlar piyasaya sürülmektedir. Ancak burada hesap edilmeyen konu, bu üretilen kimyasal maddelerin üretenlere ve kimyasal maddeleri kullanan kişilere ne kadar zarar verdiği hususudur. Kimyasalların etki ettiği hususlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Alerjik olanlar ve hassasiyet oluşturan maddeler
 • Aşındırıcı ve tahriş edici nitelikler
 • Kanserojen etkileri bulunanlar
 • Parlama, patlama, oksitleme, tehlikeli reaksiyon verme durumları bulunanlar
 • Teratojenik ve mutajenik etkileri olanlar
 • Toksit özellikleri içerenler
 • Üreme sistemine etkileri görülenlerdir.

Tehlikeli Kimyasalların Özellikleri

Her kimyasal madde belirli durumlarda zarar verebilmektedir. Bu durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Belirli bir dozda ve uygun kanal vasıtasıyla verilirse zararlı etki oluşturabilirler.
 • Bir etki meydana getirebilmesi için belirli bir şekilde vücuda alınması ve emiliminin sağlanması gereklidir.
 • Oluşabilecek zararın şiddeti, organizmada etkilenebilecek bölgeye ulaşan madde miktarıyla ilişkilidir.

Tehlikeli Kimyasalların Riskleri

Tehlikeli kimyasallara ait riskler şu şekilde sınıflandırabilir ve sıralanabilir:

1-Sağlık Riskleri:

 • Alerjik Madde
 • Aşındırıcı Madde
 • Çok Toksit Madde
 • Kanserojen Madde
 • Mutajen Madde
 • Tahriş Edici Madde
 • Toksit Madde
 • Üreme için Toksit Madde
 • Zararlı Madde

2-Güvenlik Riskleri

 • Birbirleriyle reaksiyona girebilenler
 • Oksitleyici olanlar
 • Parlayıcı olanlar
 • Patlayıcı olanlar
 • Suya duyarlı olanlar
 • Yanıcı olanlar

3-Çevre İçin Taşıdığı Riskler

 • Ekosistemin dengesini bozan maddeler
 • Çevreye zarar verici kimyasallar

Kimyasalların Vücuda Giriş Biçimleri

Solunum yoluyla, vücudun absorbe etmesi vasıtasıyla ve ortamda bulunan tozların yutulması veya kimyasallar maddelerin bir şekilde vücuda girmesi nedeniyle sindirim yoluyla olabilmektedir.

Kimyasallarda Risk Analizi

Kimyasallarda risk analizi 4 aşamada incelenebilir:

 • Toksisitenin değerlendirilmesi
 • Doz ve tepki ilişkisinin belirlenmesi
 • Maruziyet durumunun ortaya konması
 • Riskleri sınıflandırma

Riskleri önlemek için yapılması gerekenler:

Tehlikelerin belirlenip risklerin değerlendirilmesinden sonra uygun kontrol mekanizmaları vasıtasıyla riskler, yok edilebilir veya azaltılabilir. Bu durum, daha az tehlikeli olan maddenin ve koruyucu ekipmanın kullanılması, güvenli çalışma şeklinin bir kültür haline getirilmesi sayesinde başarılabilir.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir