İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde çalışma süreçlerinin yürütülmesi esnasında çalışan sağlığına zarar verebilecek durumlardan korunmak ve maddi veya manevi kayıplara neden olabilecek risklerin önlenmesi adına yapılan çalışmaların bütününe verilen isimdir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışma ve geliştirmelerin amaçlarını; işçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak, üretim güvenliğinin başarılı bir şekilde sağlanmak, işverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak, işçilerin ekonomik durumlarını düzeltmek olarak sıralayabiliriz.

İş sağlığı ve güvenliği geliştirilen yasal mevzuatlar sayesinde son dönemde oldukça önem kazanmış ve gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyenler açısından hukuki olarak sıkıntı doğuran bir konu haline gelmiştir. İnsan sağlığının ve iş güvenliğinin; son derece önem verilmesi gereken konular olduğu düşünüldüğünde yasal bir yükümlülük gerekmese de korunması ve göz ardı edilmemesi gerektiği aşikardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İşçilerin sağlığını korumak, iş yerinde herhangi bir kazaya uğramadan çalışabilmelerini sağlamak, genel anlamda güvenli bir iş yeri oluşturmak için gereken unsurların tümüne birden iş sağlığı ve güvenliği denmektedir. Bir bilim dalı olarak iş sağlığı ve güvenliği; tüm çalışanların fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak sağlıklarını en üst seviyede korumak ve tutmak, çalışma şartlarını iş güvenliğine uyumlu hale getirmek, çalışan sağlığına zararlı tüm faktörleri bertaraf etmek ve çalışanların güvenlik seviyesini maksimize etmek üzerine kurulmuştur. Bir kuruluşun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden etkilenmekte olan tüm insanların sağlığına ve güvenliğine tesir eden faktör ve koşulları inceleyen bir bilim dalı olarak görülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Aldığı Bilimler

İş sağlığı ve güvenliğinin dayanmış olduğu temel bilimler şu şekilde sıralanabilir:

 • Temel mühendislik bilimleri
 • Tıp
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Hukuk

Çalışan Sağlığını Olumsuz Yönde Etkileyen Bazı Faktörler

Çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörler şunlardır:

 • Gereğinden fazla bir şekilde sıcak ve nemli ortamlar, kirli havada çalışılması
 • Yetersiz ölçekte bir ışıklandırma
 • Gereğinden fazla ses veya gürültü
 • Bedeni, gözü ve kulağı aşırı bir biçimde yoran işler
 • Ara verme veya mola sürelerinin az ve yetersiz oluşu
 • Günlük belirlenmiş olan çalışma saatlerinin dışına çıkılması
 • Gece yapılan işler veya vardiya işleri
 • Ağır çalışma şartları ve ortamı
 • İş yerinin çalışmaya aykırı bir mekan olması ve iş stresine sebep olan bütün etkenlerdir.

Tüm bu sayılanlar dikkatle incelendiğinde ve en ince ayrıntısıyla gözden geçirildiğinde çalışan sağlığı ve işletme güvenliği sağlanmadan girişilen işlerin hiç de istenilmeyen ve geri dönüşü mümkün olmayan sonuçları getirdiği, bu sonuçlar doğrultusunda çalışanların hayatlarını ve sağlıklarını kaybettikleri ortadadır. Bu şekilde düşünüldüğünde iş sağlığı ve güvenliğinin hiç de öyle yabana atılacak, önemsiz görülecek ve şakaya gelecek bir tarafı olmadığı ortadadır. Bu konuda tüm sorumluluğu üstüne alan, iş sağlığı ve güvenliği hususunda her türlü önlemi en ince ayrıntısına kadar düşünüp planlayan firmalar işletme güvenliği alanında ön plana çıkmakta ve çalışanlarına optimal çalışma ortamları oluşturmaktadır. Unutulmamalıdır ki iş sağlığı ve güvenliği konusu başta işveren olmak üzere uzmanların, hekimlerin, devletin ve işçilerin sorumluluğundadır.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir