OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, iki temel standarttan oluşur. Bunlar OHSAS 18001 standardı ve OHSAS 18002 standardıdır. Bu iki standart OHSAS 18000 standardını oluşturmaktadır. Yani OHSAS 18000 diye ayrıca bir standart yoktur, OHSAS 18000 diye bir belge de yoktur doğru olanı OHSAS 180001 belgesidir.

OHSAS 18001 Standardı

OHSAS 18001 standardı, iş sağlığı ve yönetimini düzenlemek amacıyla BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan uluslararası bir standarttır. İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 standardına uygun olacak biçimde kurulur. OHSAS 18001 bir taraftan kuruluşların yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken diğer taraftan iş ortamının devamlı iyileştirilmesi sayesinde işteki üretkenliğin ve verimin artmasını sağlar.

 

OHSAS 18001 işyerinde meydana gelebilecek muhtemel bir iş kazası riskini asgari düzeye indirmek için bunla birlikte iş sağlığı ve güvenliğiyle alâkalı yasal sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda asgari şartları meydana getirmek için geliştirilmiş bir sistemdir. OHSAS 18001, kuruluşun kendi risklerini test etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak maksadıyla sağlık ve güvenlik ile ilgili şartları tanımlayan uluslararası bir standardıdır.

 

Bu standarda göre kurulan sistemler bağımsız ve yansız belgelendirme kuruluşlarınca denetlenerek OHSAS 18001 standardına uygun olup olmadığına bakılır. Denetleme sonucunda eğer uygunsa OHSAS 18001 belgesi verilir.

OHSAS 18001 standardının güncel versiyonu 2007 versiyonudur ve genellikle OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı Güvenliği diye geçmektedir.

OHSAS 18002 Standardı 

OHSAS 18002 standardı, OHSAS 18001’in yardımcı kılavuzudur. OHSAS 18002’ye göre sistem kurulmaz ve belge verilmez OHSAS 18001 standardına uygun sistem kuracak kuruluşların OHSAS 18001 standardında anlamadığı konularda OHSAS 18002 standardına bakarlar. OHSAS 18002, OHSAS 18001 standardında anlaşılmayan konularda daha ayrıntılı bilgi vermektedir. OHSAS 18000 diye bir belge olmadığı gibi OHSAS 18002 diye de bir belge yoktur.

 

OHSAS 18001’in Faydaları

OHSAS 18001’in faydaları şunlardır:

• İş sağlığı ve güvenliği için ulusal ve uluslararası kurallara uyum sağlanmasını kolaylaştırır.
• Kuruluşun saygınlığının arttırır ve bunun sonucunda rekabette avantaj sağlar.
• İşyerlerinin kalitesinin ve işçilerin moralini arttırır.
• Potansiyel kaynak ve durumların tespit edilmesini sağlar bunun sonucunda kuruluşun sağlık ve güvenlik riskleri kontrol altında tutulur.
• Müşterilerin güveninin ve sadakatinin kazanılması sağlanır.
• İşgücü ve diğer kaynakların korunmasının sağlanır.
• Olası kazalar sonucunda ortaya çıkacak tazminat vb. maliyetlerin azaltılmasını sağlar.
• Acil durumlara (yangın, deprem, sel gibi) ve iş kazalarına karşı eylem planlarının hazırlanmasını kolaylaştırır.
• Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebep olan olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar.
• Kazaları minimum seviyeye indirir bunun sonucunda üretimde zaman kaybı olmaz ve verimliliğin artar.
• Güvenlik kültürünün geliştirir.
• Tehlike durumları ve risklerin yönetimi için nitelikli bir plan sağlar.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir