Çeşitli kurum, kuruluş veya iş sahalarında iş kazalarının önüne geçmek adına çeşitli önlemler alınır. Çoğunlukla sanayi, endüstri, fabrika veya inşaat alanlarında görülen fiziksel anlamda iş kazaları insanların ölümüne kadar yol açabilir. Bu durumun önüne geçmek adına da firma tarafından iş sağlığı ve güvenliği kuralları dâhilinde güvenlik önleminin alınması gerekmektedir. 

Bununla birlikte psikolojik risk analizleri de mevcuttur. Çünkü iş yerlerinde sadece fiziksel anlamda değil ruhen, psikolojik anlamda da zararlar görülebilir. Tüm bu durumlara karşı iş sağlığı ve güvenliği disiplininden fazlasıyla yararlanmak gerekir. Aksi durumda fiziksel veya psikolojik olarak çeşitli iş sorunları ile karşılaşılabilir. Bu durumun önüne geçmek için ise iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından yararlanılır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Önemi

Bahsettiğimiz sorunlar çözüm olmak amacı ile iş sağlığı ve güvenliği disiplinine sahip uzmanlar görevlendirilebilir. Çünkü hem işin eğitimini almış hem de tecrübeleri ile işçilere önlem alabilecek davranış sergileyen iş sağlığı ve güvenliği uzmanları başta ağır iş yapan firmalar, kurumlar olmak üzere tüm firmalarda olması gereken bir meslek dalıdır.

 

İşte iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yükümlü oldukları görevler:

  • Görevlerini icra ederken işin akışına müdahil olmamak ve verimli ilerlemesini sağlamak,
  • İşverenin, işçilerin ve iş yerinin meslek sırrı, ekonomik ve ticari durumları ile alakalı bilgileri gizli tutmak,
  • Hizmet sundukları iş karşı sorumlu olmak,
  • Çalışanların ölümü veya mağduriyeti ile sonuçlanacak iş kazalarına karşı önlem almak,
  • İş yeri hekimi ile birlikte görev yapmak,
  • Elde ettiği verileri kayıt altına almak,
  • İşçileri iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyararak onları bilgilendirmek,

Tüm bu görevleri icra ederek firmadaki veya iş sahasındaki güvenliğin sağlanmasını sağlayan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü hem işçilerin hem de işverenlerin bilgilendirilmesi ve bu noktada çeşitli eylemler karşısında bilinçli olması açısından iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına her zaman ihtiyaç vardır.

 

Yetkileri ve Diğer Görevleri

Detaylı biçimde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görevlerini ele alacak olursak;

 

Rehberlik:

İş sahasındaki materyallerin yeterli olup olmamasının kontrollerini yaparak tasarım, makine ve diğer teçhizatların durumu, bakımı hakkında bilgi sahibi olurlar, iş planlamalarında ise önemli bir yere sahiptirler. Bunun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği bağlamında işverenlere ve işçilere önerilerde bulunurlar.

 

Risk Değerlendirmesi:

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının en temel görevlerinden biri risk değerlendirmeleridir. İş sahasındaki çalışmalar ve uygulamalar hakkında risk değerlendirmeleri yaparak sağlık ve güvenlik noktalarında önlemler alırlar.

 

Çalışma ortamı gözetimi;

Çalışma ortamlarının işe uygunluğunun kontrollerini yaparak işçiler için en uygun ortamın hazırlanmasına destek olurlar. 

Tüm bu görevlere sahip olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile çalışma ortamlarındaki iş kazalarının oranları en aza indirgenir.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir