6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesine göre, işyerinde var olan veya dış tehlikeleri tanımlamak için risk değerlendirmesi yapması gereklidir ve bu tehlikelere yol açan faktörleri ve bunlardan kaynaklanan riskleri analiz etmesi ve değerlendirmesi gereklidir. Risk değerlendirmesi ayrıca kontrol önlemlerine karar vermek için yapılması gereken çalışmaları da ifade eder. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesine göre, işverenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği yapmak zorundadırlar.

Risklerin Belirlenme Aşamaları

Belirlenen tehlikelerin her birini ayrı ayrı dikkate alarak yani bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin ne sıklıkta ortaya çıkabileceği ve kimin ne, nasıl ve ne kadar ciddi zarar görebileceği belirlenmesi gereklidir. Bu tespit yapılırken mevcut kontrol önlemlerinin etkisi de dikkate alınır. Toplanan bilgi ve veriler ışığında tespit edilen riskler, ulusal veya uluslararası standartlara veya iş faaliyetinin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin niteliği ve işyerinin kısıtlamaları gibi faktörlere dayalı olarak seçilen yöntemlerden bir veya daha fazlası kullanılarak analiz edilir.

Analiz bireysel bölümler için yapılırsa, bölümlerin etkileşimleri dikkate alınır ve bir bütün olarak sonuçlandırılır. Analiz edilen riskler, kontrol önlemlerine karar vermek için etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlayarak sıralanır ve yazılır.

Risk Kontrol Adımları

Riskleri kontrol etmek için aşağıdaki adımlar önemlidir;

 • Planlama, etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre analiz edilen ve sıralanan riskleri kontrol etmek için bir planlama yapılır.
 • Riski tamamen ortadan kaldırmak ve bu mümkün değilse riski kabul edilebilir bir seviyeye düşürmek için bazı adımlar atılmaktadır;
 1. Tehlikeli olan durumların, daha az tehlikeli olan durumla değiştirilmesi.
 2. Tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması,
 3. Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
 • Uygulamaların izlenmesi, hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenmekte olup ve olumsuz yönleri belirlenerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler tamamlanmaktadır.

Risk kontrol adımları uygulanırken, toplumsal koruma önlemlerinin kişisel koruma önlemlerine göre öncelik verilmesi gereklidir ve uygulanacak önlemlerin yeni risk oluşturmaması sağlanır. Belirlenen risk için kontrol önlemlerinin uygulanmasından sonra, risk seviyesi tekrar belirlenir. Yeni düzey kabul edilebilir risk seviyesinin üzerindeyse, yapılan hususlar tekrarlanır.

Riski Değerlendirilmesi Sonucunda Yapılması Gerekenler

 • İşyerini taşımak veya binalarda değişiklik yapmak,
 • İşyerinde kullanılan teknoloji, malzeme ve ekipmandaki değişiklik yapmak,
 • Çalışma ortamının sınır değerlerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapmak,
 • Çalışma ortamını, sağlık gözetimi sonuçlarına göre ölçmek,
 • İşyeri dışından ortaya çıkabilecek ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikeyi tespit etmeye çalışmak.

Risk değerlendirmesi sonucunda belirlenmiş olan ve kontrol önlemlerinin de sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için, gerekli kaynakların belirlendiği uygulama planı yapılmalıdır. Uygulama planının takibi ve eksikliklerin ve yetersizliklerin belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir