Risk analizi veya değerlendirmesi; tüm kuruluş için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyonu, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenmesi durumudur.

Farklı çalışma ortamlarını bünyesinde barındıran tüm sektörlerde, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanları tarafından belirli risk analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Bundan ötürü İSG uzmanları risk analizlerini detaylı biçimde yaparak oluşabilecek tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında önlemleri almaktadırlar. Bunların arasında en önemli risk analizi çeşidi ise psiko-sosyal risk analizleridir. Kurumlarda, çalışma ortamlarında birçok farklı risk analiz yöntemi kullanılmaktadır.

 

İşte çalışma ortamlarında risk analizleri için kullanılan metotlar:

Çeklist Yöntemi

Çeklist yöntemi ile çalışma ortamındaki risklerin varlığı tespit edilir. Gözden geçirme yöntemi olarak da kullanılan çeklist risk yöntemi risk değerlendirme çalışmalarına ön hazırlık aşaması olarak da gösterilebilir.

 

Olursa Ne Olur Yöntemi

Bir diğer risk analiz yöntemi olan olursa ne olur yöntemindeki amaç ise daha önceden belirlenen potansiyel tehlikelerin analiz edilerek gözden geçirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi mantığına dayanan bir risk yöntemidir. Risk durumlarının muhtemel sonuçları belirlenerek sorumlu kişiler tarafından tüm durumlar için tavsiye ve çözüm önerileri tanımlanır.

 

Matris Risk Değerlendirme Yöntemi

Risk analiz yöntemleri arasında kullanılan bir başka yöntem ise matris yöntemidir. Bu yöntem ile amaç tespit edilen riskleri oluşma ihtimali ve oluştuktan sonra ortaya çıkan sonucun şiddetine rakamsal bir değer verilmesine dayanır. Basit ve kullanışlı olması sebebiyle en yaygın olarak kullanılan yöntemler arasında gösterilir.

 

İş Emniyeti Analizi Yöntemi

İş emniyeti analizi yöntemi, çalışma ortamında yer alan her işin ayrı ayrı gözlemlenerek değerlendirme mantığına dayandırılması ile oluşturulan risk değerlendirme yöntemidir. Bu yöntemle birlikte yapılan iş adımlara ayrılarak her adımdaki tehlike ve risklerin tespit edilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amaçlanır.

 

HAZOP Risk Değerlendirme Yöntemi

Hazop, bir diğer adlandırılmasıyla tehlike ve işletebilme çalışma yöntemi, kimya sektöründe yaygınca görülen risk analiz yöntemidir. Kimya sanayinde kullanılan ve gerek görülen bu yöntem ile risk analizleri daha detaylı biçimde ve kapsamlı yöntemle gerçekleştirilmektedir.

Tüm bu risk analizleri yöntemleri ile başta Kimya, Endüstri ve Sanayii olmak üzere diğer tüm çalışma ortamlarında risk analizleri gerçekleştirilerek iş sağlığı ve güvenliği bağlamında çalışanlar, işçiler için güvenlik önlemleri alınmaktadır. Siz de şirketinizdeki ya da çalıştığınız herhangi bir kurumdaki risk faktörlerinin analizleri için bu yöntemleri kullanabilirsiniz.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir