İş yerlerinde görülebilecek iş kazalarına karşı önlemler her zaman alınmalıdır. Bunun için gerek çalışanlar gerekse de işverenler bilinçlendirilerek onların bu konularda daha temkinli hareket etmesi sağlanmalıdır. Bunun için gereken desteğin de verilmesi gerekir. İş güvenliği ve uzmanı ve iş yeri hekimi gibi alanında uzman ve tecrübeli kişilerin firmalarda, iş yerlerinde olması sağlık ve güvenlik açısından oldukça faydalı olacaktır.

İş yeri hekimi de çeşitli iş kazalarına veya hastalıklara karşı önlem alarak kişilerin sağlıklarının iyi biçimde devam etmesini sağlama amacını taşır. İş yeri hekimi bir bakıma orada çalışan insanlara güven veren kişiler olarak nitelendirilebilir.

İş Yeri Hekimi Görevleri

Firma içerisindeki iş kazalarına önlem olarak iş yeri hekimlerine ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarına ihtiyaç olabilir. İş yeri hekimlerinin görevleri ise şunlardan oluşmaktadır:

  • Firmaya danışmanlık ve rehberlik yapmak,
  • Çalışan kişilere genel sağlık konusunda eğitim vermek,
  • Eğitimlerin devamlılığını sağlamak,
  • Periyodik muayeneler yapmak,
  • İş sağlığı ve güvenliğinin denetlenmesini yapmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği noktasında görülen olayları kayıt altına almak,
  • İş yerindeki risk değerlendirmesi faaliyetlerine katılmak,

İş yeri hekiminin en temel anlamdaki görevleri bunlardan oluşmaktadır. İlk görevi firmaya danışmanlık ve rehberlik yapmaktır. Bununla beraber çalışanlar üzerindeki muayenelerin gerçeklemesi, tanı konulması ve bu gibi olumsuz durumların kayıt altına alınarak önlemlerin alınması gibi işlemleri de yaparlar. Tamamen insan sağlığını, çalışan kişilerin daha rahat ortamda çalışmasını amaçlayan iş yeri hekimlerine neredeyse bütün firmalar ihtiyaç duyar.

İş Yeri Hekiminin Önemi

İş yeri hekimi tüm firmalar için önem derecesi yüksek kişilerdir. Çünkü firma, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği hakkında onlara istediği şartları sunmakla yükümlüdür. Onların korunmasını ve sağlıklı biçimde iş hayatlarının sürdürülmesini de amaçlayan firmaların buna destek olarak iş yeri hekimlerine başvurması ve firmada en az bir tane iş yeri hekimini bulundurması gerekir.

Çünkü çalışanların hem fiziksel hem de psikolojik olarak zarara uğramaması, daha bilinçli hareket etmesi için iş yeri hekimleri şarttır. Bu noktada iş yeri hekimleri yüksek bir önem derecesine sahiptirler. Firmaların bu konuda hassas davranarak en az bir hekimle anlaşması gerekir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanından Farkı

İş yeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı aslında aynı amaca sahip kişilerdir. Ortak amaçları firmadaki çalışanların güvenliğini ve sağlıklarını kontrol altına alarak zararlı bir şey yaşamalarını engellemektir. Bu durumlarda işin sağlık noktasında iş yeri hekimleri daha ağır basmaktadır. Çünkü muayenelerin danışan-uzman gizliliği çerçevesinde yapılması, hastalık tanısının konulması gibi eylemlerden iş yeri hekimi sorumludur. İşin tamamen güvenlik ve eğitim kısmı ise iş sağlığı ve güvenliği uzmanında olacaktır. Bu yönden ayrılan iş yeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı temelde aynı amaçta çalışırlar.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir