İş yerinde hijyen; sektör gözetmeksizin, tüm işyerlerinde muhtemel olarak karşılaşılabilecek olan ve sağlık açısından zararlı olabilecek etkenlerin ortadan kaldırılması olarak açıklanabilir. İş yeri hijyeni, iş verenler ve sorumlu kuruluşlar tarafından dikkate alınarak ve daha sık kontroller gerçekleştirilerek gerekli seviyede tutulabilir ve buna bağlı olarak iş yerlerindeki çalışanların sağlıkları büyük ölçüde korunabilir.

Bu şekilde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörler mümkün olduğunca ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu sağlığı tehdit eden faktörlerden bazı kimyasallar ise; zehirli gazlar, yine zehirli katı ve de sıvılar, tozlar ve tehlikeli maddelerdir. Biyolojik olarak etki edenler ise virüs, bakteri ve mantarlar olarak belirtilebilir.

İş Yerinde Alınacak Önlemler

  • Zehirli olmayan maddelerin kullanımı: İş yerinde hijyen konusunda mümkün olduğu kadar etrafa zehir saçmayan maddelerin kullanılması iş yerinde çalışan tüm çalışanların sağlığı açısından önemli bir rol oynayacaktır.
  • Teçhizat Değişimi: Bazı iş yerlerinde havayı kirletmekte olan teçhizatlar bulunmaktadır. Eğer bunların bakımları düzenli bir şekilde yapılmaz, filtre, motor vb. parçaları kullanım süreleri dolduğu halde değiştirilmez ise sağlığa yapacağı olumsuz etkilerinden kurtulmak mümkün olmayacaktır. Gerektiği takdirde bu tür teçhizatların yerine yenileri getirilmelidir.
  • İş Yerlerinde Düzen: Düzenli bir iş yerinde hijyen kurallarına uyum sağlamak daha kolay olacaktır. Zaten düzenli bir yapısı olan bir iş yerinde hijyen açısından hiçbir problem yaşanmayacaktır. Aynı zamanda iş yerlerinde havalandırma yapılması da yine ortam havasını temizleyeceğinden dolayı sağlığı olumlu yönde etkileyecektir.

 

İş Yerlerinde Hijyen Uygulamalarının Önemi  

  • İş yerinin kalitesi bir nevi oradaki çalışma şartlarına bağlıdır. Eğer temiz ve düzenli bir iş yeri ise her zaman bu, orasının kaliteli bir hizmet verdiğinin göstergesidir. Özellikle sağlık ve gıda alanlarında hizmet veren bir yer ise bu daha da büyük bir önem arz etmektedir.
  • İş yerinde hijyen uygulamaları çalışanların fiziksel ve de psikolojik yönden de etkilemektedir.
  • Sağlıksız bir iş yerinde çalışmak sonuç olarak çalışanlarda da çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirecektir. Bu da iş yerindeki verimliliği direkt olarak etkileyen bir faktördür.
  • İş yerinde hijyen ortamının sağlanmaması, çalışanlarda çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirecektir.
  • Bazı işlerde meslek hastalığı adı verilen (Örneğin; mermer atölyesinde çalışan işçilerde görülen KOAH hastalığı bir meslek hastalığıdır.) sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Böylelikle gerekli koruyucu önlemler sayesinde bu tür sorunların da önüne geçilmiş olacaktır.
  • İş yerinde hijyen açısından alınacak önlemler zaten iş verenin bir görevidir. Bu görevinde layıkıyla yerine getiren işverenler hem işçileri tarafından takdir edilirken bir taraftan da bunun karşılığını iş verimi algısından da fazlasıyla alacaktır.
  • Özellikle boğucu gazlar, kimyasal gazlar ve tozlar önemli derecede sağlığı olumsuz etkilemektedir. İş yerinde hijyen kurallarına uyum içinde çalışılması bu bakımdan önemli bir yere sahiptir.
Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir