İş yerinde mesleki riskler genellikle fiziksel anlamda yaşanan sorunlar olarak lanse edilir. Özellikle sanayi, endüstri ve inşaat alanlarında çalışmalarını sürdüren işçiler için bu sorun daha üst seviyelerdedir.

Ancak risk faktörü sadece bununla sınırlı değildir. İş yerinde çalışan insanların gerek çalışma sürecinde iş arkadaşlarıyla gerekse de dışarıdaki herhangi bir sebepten dolayı psikolojik rahatsızlıkları olabilir. Psikolojik ve sosyal rahatsızlığı bulunan kişilerde de risk analizi yapılmalıdır.

Psikolojik Tehlikeler

 

İşe alım ve sonrasını kapsayan süreçlerde psikoloji faktörü büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı bir birey için psikolojik ve ruhen rahatlık da ön planda olmalıdır. Bu durumda öncelikle iş yerinde çalışan insanların çevreleriyle uyumlu olabilecek çalışma ortamı oluşturulmalıdır. Özellikle 1969‘lu yıllarda gelişen çalışma evresinin psiko-sosyal özelliklerinin sağlık üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Psiko-sosyal etkiler kişiyi doğrudan rahatsız etmeye yeten bir sebeptir.

 

 Psiko-sosyal özelliklerini 4 maddede sıralamak mümkün:

  • Nicel yük,
  • Nitel yük,
  • İş üzerinde denetim eksikliği,
  • Sosyal destek eksikliği

Bu faktörler işin stresli ve ruhen rahatsız olmasını etkileyen faktörlerdir.

 

Rol Belirsizliği

İşteki streslerin nedenleri arasında rol belirsizliği mevcuttur. Peki rol belirsizliği nedir? İşçi çalıştığı işteki görevi hakkında yeterince bilgilendirilmediği zamanlarda çıkan bir sorundur. Bu tür sorunla karşılaşan işçilerde iş doyumu azalmakta, işteki gerilimi artmakta ve kendine olan öz güvenin de azaldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak fiziksel anlamda depresyon, kalp atışlarının hızlanması gibi sorunlar da yaşayabilir.

 

Rol Çatışması

Çalışma ortamlarında üst birimler alt birimlere yani işçilere çeşitli görevler verir. Bu durumda görevi üstlenen işçilerde görülebilecek sorunlardan biri de bu görevi yerine getirecek niteliğin olmamasıdır. Yani işçiden onun yapamayacağı veya konu dışı kaldığı işleri istemek rol çatışmasına sebebiyet verir. İşini mecburen yapacak olan işçinin düşüncesinde de her zaman stres yatacaktır. Çünkü işini en iyi ve kaliteli biçimde yapması için fazlasıyla risk alacak bu da onu iç huzursuzluğa itecektir.

  

Kariyer Gelişimi

Kişiler çalıştığı ortamlarda, şirketlerde sürekli olarak gelişmek isterler. Kariyer gelişimi hedefleyen insanlarda işlerin yetişmemesi, yanlış yapılması veya istenen düzeyde olmaması onlarda stres yaratabilir. Ancak bu noktada iki etken kişileri daha çok olumsuz etkilemektedir.

 

İşte bu etkenler:

  • İş güvencesinin olmaması ve düşük ücret,
  • İşte eskimiş olarak görülme

Bu iki durum kişinin işteki verimini düşürecek etkiye sahiptir. Çünkü her an işten atılma korkusu taşırlar. Bu da onların işlerinde yanlış yapmalarını etkileyecektir. Bir diğer durum ise kariyer hedefi planlarken mevcut işinde istediği ücreti alamama durumu da kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkileyecektir.

Genel olarak bakıldığında psiko-sosyal risk faktörünün azalması hem çalışılan kuruma hem de işçiye bağlıdır. Gerekli ve yeterli şartların sağlanması, iş ortamındaki huzurun artması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir