26361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” esası itibarı ile Kişisel Koruyucu Donanım (KKD);

 1.  Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi,
 2.  Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla imalatçı tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı,
 3.  Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,ifade eder.

Yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere; kişisel koruyucu donanımlar, çalışanları yapılan işten kaynaklanan riskten korumak için kullanılırlar ve bu malzemeleri sağlamak işverenin yükümlülüğündedir. Bunlara ek olarak “Kişiye Yönelik Koruma” uygulamaları;

 • İşe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetimi
 • İşe giriş sağlık muayenesi
 • Periyodik sağlık muayenesi
 • Rehabilitasyon çalışmaları
 • İş başı sağlık muayeneleri

Kişisel koruyucu donanımlar olarak sıralamak mümkündür.

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyonu

Gerçekleştirilen iş faaliyetinin risk seviyesine göre kişisel koruyucu donanımlar üç kategoriye ayrılmaktadır;

 1. Risk düzeyi düşük seviyede olan işlerin yapımında kullanılan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar
 2. Risk düzeyi orta seviyede olan işlerin yapımında kullanılan, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen kişisel koruyucu donanımlar
 3. Risk düzeyi yüksek seviyede olan, çalışanın sağlığına ciddi şekilde zarar verecek ve geri dönüşü olmayan işlerin yapımında kullanılan, bir uzman tarafından tasarlanması ve üretilmesi gereken karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır.

Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Türleri

Bu donanımların seçimi, bir iş sağlığı güvenliği uzmanı ve gerekirse iş hekimi yardımı ile risk analizinin yapılmasından, akabinde gerekli prosedürlerin gözden geçirilmesinden sonra gerçekleştirilir. Bu donanımları;

 • Göz ve Yüz Koruyucu Donımlar
 • Solunum Koruyucu Donanımlar
 • Koruyucu Giyecekler
 • El Kol Koruyucu Donanımlar
 • Baş Koruyucu Donanımlar
 • Ayak Bacak Koruyucu Donanımlar
 • İşitme Koruyucuları
 • Yüksekten Düşmeye Karşı Koruyucu Donanımlar, olarak sıralamak mümkündür.

Editör: Uğur Alp Mavruk

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir