Kişisel Koruyucu Ekipman / Donanım nedir?

Kişisel koruyucu ekipmanlar / donanım (KKE / KKD) iş yerinde öncelikle kendimizin sonra çevremizin güvenliğini sağlamak için kullandığımız malzemelerdir. Kullanım amacı işçi sağlığını korumak, oluşabilecek herhangi bir iş kazasını önlemek ve kaza olması durumunda en az hasar atlatılmasını sağlamaktır. Kişisel koruyucu ekipmanların kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Başın korunması
 • Solunum organlarının korunması
 • İşitme duyusunu korunması
 • Gözün korunması
 • Giyinme
 • Ayakkabılar
 • Eldivenler
 • Hijyen
 • Kişisel aksesuarlar

Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanım Yeri

Kişisel koruyucu ekipmanların kullanım yeri ikiye ayrılmaktadır. Birincisi meslek hastalıklarının önlenmesi ikincisi ise iş kazalarının önlenmesi içindir. Meslek hastalıklarının önlenmesi için kullanılan KKE’ler:

 • Maskeler
 • Kulaklıklar

İş kazalarının önlenmesi için kullanılan KKE’ler ise:

 • baret,
 • emniyet kemeri,
 • çelik uçlu iş ayakkabısı,
 • gözlüktür.

Kişisel Koruyucu Ekipmanların Önemi

Kişisel koruyucu ekipmanların önemini anlayabilmek için ilk önce doğru ekipmanı seçmeliyiz. Ayrıca alınan KKE’lerin CE Belgesi olmak zorundadır. CE uygunluk belgesi, üreticinin teknik düzenlemelerin gerektirdiği bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün gereken bütün uygunluk testlerine tabi tutulduğunu gösteren bir belgedir. CE belgesi, ürünün mevzuata uygun olduğunu göstermek için kullanılır.

Yapılan bir araştırmaya göre yaşanılan iş kazaların % 23,8’i kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanın kullanılmaması ya da ihtiyaca uygun KKE’nin satın alınmamasından kaynaklanmaktadır. Mesela yüksekten düşme sonucunda yaşanılan ve ciddi sakatlık ya da ölüme sebep olan iş kazalarının temel nedeni emniyet kemerinin kullanılmamasıdır. Kişisel koruyucu ekipmanların önemini örnekler üzerinden açıklayacak olursak:

 • Sac kesikleri, kullanılan eldivenlerin yapılan işe uygun olmasıyla önlenebilir.
 • Ayağa ağır bir cisim düşmesi sonucu ayak parmaklarının çatlaması ya da kırılması, çelik uçlu iş ayakkabısı kullanılarak önlenebilir.
 • Yüksekten düşme sebebiyle kırıklı yaralanma, emniyet kemerinin kullanımıyla önlenebilir.
 • Yüksekten düşen bir nesnenin başı yaralaması, baret kullanılarak önlenebilir.
 • Taşlama yaparken göze çapak girmesi, gerekli iş gözlüğünün kullanımıyla önlenebilir.

Ne yazık ki ülkemizde kişisel koruyucu ekipman kullanma kültürü henüz pek gelişmemiştir. Bunun en büyük nedeni, iş sağlığı ve güvenliği alanının hala gelişmekte olması ve belirli yasalar ve standartların uygulamaya konulmasındaki eksikliklerdir. Bunun yanı sıra işçilerin de kendi sağlıklarını korumaya özen göstermeleri ve baret baş ağrısı yapıyor, emniyet kemeri ile rahat çalışamıyorum, gözlük buhar yapıyor, kulaklık mantar yapıyor ve maskeyle daralıyorum gibi şikayetlerde bulunmamaları gerekmektedir.

Kişisel Koruyucu ekipmanlar çalışanlara kesinlikle ücretsiz verilmelidir, bunlar için hiçbir şekilde çalışanlardan ücret kesintisi yapmamak gerekmektedir. Çalışanların kadrolu veya taşeron olmasına bakılmaksızın tüm çalışanlara yapılan iş için gerekli olan KKE verilmelidir. KKE’lerin nasıl kullanılacağı hakkında çalışanlara uygulamalı eğitim verilerek doğru kullanım şekli anlatılmalıdır. Eskiyen veya işlevselliğini kaybeden KKE’ler yenisi ile değiştirilmelidir. İş için gerekli ihtiyaçlar iyi belirlenmeli ve işe en uygun KKE seçimi yapılmalıdır. Unutmayın ucuz diye alınan işe yaramaz KKE’ler size yarardan çok zarar getirebilir.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir