Son dönemlerde güvenlik önlemlerinin artmasıyla birlikte kişisel verilerinin ve haklarının korunduğu da görülmektedir. Başta insanların özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak adına ve bu korumayı sağlayan kuralları düzenleme adına kişisel verilerin korunması kanunu geliştirilmiştir.

Bu kanuna göre kişisel veriler ilgili kişinin izni olmadan işlenmeyecek, başka kişiler tarafına da paylaşılmayacaktır. Kanunda belirtilen bu maddelere uyulmaması halinde ise kurumlara çeşitli cezalar yansıtılacaktır. Bununla birlikte bu yola girenlere de ceza olarak hapis yaptırımı uygulanabilir.

 

Kişisel Verilerin Önemi

İnsanlara özgü olan ve başkaları tarafından erişilmesini istemediği bilgiler farklı yollarla yayılması durumunda çeşitli cezalarla karşılaşılabilir. Kişisel veriler kişiye ait özel veriler olduğundan dolayı hiç bir kurum tarafından o kişinin izni olmadan dışarı ile paylaşılmamalıdır.

İnsanların özel hayatı kendilerine aittir. Bu bile kişisel verilerin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Kişisel veriler gerek insanların sosyal medyası gerek evrakları gerekse de farklı dokümantasyonları olabilir. Bu belgelerin hiç kimse tarafından farklı kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir. Böyle olunca paylaşan kişiler üzerinden eşitli ceza yaptırımları uygulanabilir. 

 

KVKK Temel İlkeleri

Kişisel verilerin korunması bağlamında ortaya çıkarılan kanunla bazı yetkiler ele alınmıştır. İşte kişisel verilerin korunması kanunun yetkileri:

  • Hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olabilmek,
  • Doğru ve güncek kalmak,
  • Belirli ve açık amaçlar için uygulamak,
  • İşlendikleri amaç için yeterli olan süre kadar korumak

Bu ilkeler eşliğinde kişisel verilerin korunması kanunu kişilerin özel hayatının başkası tarafından ele geçirilmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Bununla birlikte işçilerin sağlık ve psikolojik güvenliğinin sağlanması da una bağlıdır.

 

Hangi Yöntemler Kullanılıyor

KVKK genelinde kişisel verilerin korunması için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Teknolojiden de yararlanılarak gerçekleştirilen bu kanunda insanlar artık çok daha güvenli ve çok daha rahatlardır. Durum böyle olunca da üçüncü kişilerin verilere ulaşma noktasında amaçlarına ulaşamayacağı da aşikâr.

 

Bunun için şu yöntemler izlenmektedir:

Verilerin Şifrelenmesi

Veri güvenliğinin temelini oluşturan yaklaşım veri şifrelenmesidir. Kötü amaçlı kişiler tarafından erişilmek istenen verilerin şifrelenerek erişilmesini ve değiştirilmesinin önüne geçmek amaçlanmıştır.

 

Verilerin Yedeklenmesi

Verilerin kaybolmasının önüne geçmek adına verilerin yedeklenmesi işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada verilerin kaybolması, hasar alması ve veri bütünlüğüne zarar gelmesi gibi olumsuz durumların da önüne geçilir. Bunu gerçeklemek için de sanal yedekleme, dokümantasyon yedekleme, veri tabanı yedekleme gibi yöntemler izlenebilir.

Kişisel verilerin korunması bağlamında alınacak önlemler oldukça önemlidir. Çünkü kimse kendisine ait olan verilerin başka kurumlar ya da kişiler tarafından izinsiz şekilde ele alınmasını istemez. Bu durumda KVKK önemli bir konuma sahiptir. Verilerin şifrelenmesi ve verilerin yedeklenmesi gibi işlemleri yaparak kişilerin güvenliğini de sağlamış olur.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir