Meslek hastalığı temeli insanların sahip oldukları mesleklere bağlı olarak çıkmaktadır. İşyeri ortamının oluşturduğu faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan ve aynı meslek grubunda çalışan pek çok kişinin başına meslek hastalığı gelmektedir.

Meslek Hastalıklarının Özellikleri Nelerdir?

 • Hastalığın etkeni net bir şekilde belirlenemez.
 • Kendilerine özgü klinik bir tabloya sahiptirler.
 • Hastalık deneysel olarak oluşturulabilir.
 • Aynı meslek grubunda çalışan kişilerde benzer hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

Meslek hastalıklarının ortadan kaldırılması için işverenlerin işlerde iş yükünden daha fazla insan alıştırmaları ve çalışanlarına iyi ortamlarda çalışma hakkı tanımaları gerekmektedir. Bu şekilde meslek hastalıkları en aza indirgenebilmekte ve ortadan kaldırılabilmektedir.

Hangi Hastalıklar Meslek Hastalığı Sayılmaktadır?

Meslek hastalıkları kendi içerisinde birkaç gruba ayrılmaktadır.

A grubu: Kimyasal maddeler nedeniyle ortaya çıkan meslek hastalıkları.

B grubu: Mesleki nedenler ile ortaya çıkan cilt hastalıkları.

C grubu: Mesleki olarak oluşan solunum sistemi hastalıklarıdır.

D grubu: Mesleki olarak oluşan bulaşıcı hastalıklardır.

E grubu: Fiziksel etmenlerle bağlı olarak meydana gelen meslek hastalıklarıdır.

Olarak meslek hastalıklarını genel bir çerçevede toparlayabilmekteyiz. Her maddenin altında yer alan pek çok hastalık bulunmaktadır. Detaylı bir şekilde incelenirse meslek hastalıkları;

 A Grubu Mesleki Hastalıklar Nelerdir?

 • Silikoz
 • Asbestoz
 • Bronşit
 • Cilt alerjisi
 • Nörolojik hastalıklar
 • Kanser
 • Bisinozis
 • Sağırlık

B Grubu Mesleki Hastalıklar Nelerdir?

 • Folikülit
 • Kimyasala dayalı lekeler
 • Granülomlar
 • Enfeksiyon
 • Fotodermatozlar
 • Kontakt ürtiker

C Grubu Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

 • Silikoz
 • Berillioaz
 • Asbestoz
 • Bisinoz

D Grubu Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir?

 • Tüberküloz
 • Bruselloz
 • Tetanoz
 • Şarbon
 • Salmonella enfeksiyonları
 • Weil hastalığı
 • Kuduz
 • Çiçek
 • Ruam
 • Bovin tipi tüberküloz

E Grubu Fiziksel Etkenlerle Meydana Gelen Meslek Hastalıkları Nelerdir?

 • Eklem ağrıları
 • Baş ağrısı
 • Akut hastalıklar
 • Sağırlık
 • Radyasyon sebebiyle meydana gelen hastalıklar

Mesleki hastalıklar olarak adlandırılmaktadır. Her mesleğin kendi içerisinde meydana getirdiği meslek hastalıkları mevcuttur. Bu hastalıklardan korunabilmek için iş ortamının tüm güvenlik kurallarına uyum sağlaması ve olası olumsuzluklardan etkilenilmemesi için gerekli malzemelerin kullanımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İş çalışanlarının iyi ortamlarda çalışmaları ve güvenlik malzemelerini eksiksiz olarak kullanmaları sonucunda meslek hastalıkların görülme oranında da azalma sağlanmaktadır. Kullanılmayan güvenlik malzemelerinin sonucunda ise pek çok hastalık meydana gelmektedir. Bu mesleki hastalıkların çok fazla çeşidinin olması ve bazıları geçici iken bazılarının kalıcı olması nedeniyle riske atılmaması gerekmektedir.

Mesleki Hastalıkların Yaşanmaması İçin Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

İş sağlığına dikkat etmek son derece önemli koşullardan birisidir. Mesleki hastalıklardan korumak ve korunmak için sigortasız işçi çalıştırılmamalıdır.

 • Muayene koşulları geliştirilmeli ve işe alım sürecinde sağlık raporu istenilmelidir. Sağlık durumu iş şartlarına uyum sağlamayan kişiler işe alınarak riske atılmamalıdır.
 • Düşük riskli malzemeler kullanılmalıdır.
 • Islak çalışma yönteminden kaçınılmalıdır.
 • Genel havalandırma iş ortamında sağlanmalıdır.

İşçi güvenliği ve sağlık göz önünde bulundurulduğu sürece meslek hastalıklarının ortaya çıkma riski de en az seviyeye indirgenebilmektedir.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir