Meslek hastalığı terimi; iş faaliyeti veya işyerinde bulunan risk faktörlerine devamlı veya aralıklı olarak maruz kalmanın bir sonucu olarak ifade edilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun belirttiği üzere: “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir”. Meslek hastalıklarının etkenleri belli hastalıklardır fakat hastalık semptom ve bulgularının ortaya çıkması zaman alabildiği için etkenlerin olabildiğince erken saptanması hayati önem taşımaktadır.

Meslek hastalıklarına neden olan risk faktörlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • İşyerindeki tozlar,
 • Kimyasal,
 • Fiziksel,
 • Biyolojik,
 • Ergonomik,
 • Psikososyal.

Bu risk faktörlerini minimum seviyeye çekmek diğer yazılarımızda belirttiğimiz üzere; iş sağlığı ve güvenliği uzmanının bulunduğu bir ekibin, etkin bir risk değerlendirmesi sonucuna göre elde edecekleri düzenleyici önleyici faaliyetlere göre gerekli aksiyonların uygulanması ile mümkündür.

Bunun yanı sıra işyeri hekiminin iyi bir meslek anamnezi hem hastalıkların başlamasını, hem de ilerlemesini engelleyebilecektir. Çalışanın yaptığı iş hakkında bilgi edinmek 5 soruluk bir liste ile mümkün olabilecektir. Bunlar:

 1. Ne tür bir işte çalışıyorsun?
 2. Sağlık sorununun iş ile ilgili olduğunu düşünüyor musun?
 3. Yakınmaların işe gelmediğin zaman artıyor veya azalıyor mu?
 4. Kimyasallar, metaller, radyasyon, tozlar, gürültü veya titreşime maruz kalıyor musun?
 5. Birlikte çalıştığın arkadaşlarında benzer sorunlar var mı?

İş yeri hekiminin bu soruların cevapları ile elde edeceği bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının değerlendirmeleri ve işverenin tehlikeleri ortadan kaldırmak için alacağı önlemler ile meslek hastalıklarından oluşan rahatsızlıkların önüne geçmek mümkün olabilecektir.

Sıklıkla Görülen Meslek Hastalıkları

 • Mesleki Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Psikolojik Hastalıklar
 • Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı
 • Mesleki Enfeksiyonlar
 • Mesleki Akciğer Hastalıkları
 • Mesleki Cilt Hastalıkları
 • Mesleki Kanserler
 • Kardiyovasküler Hastalıklar

Editör:Uğur Alp Mavruk

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir