Birçok hastalık çeşidinden söz etmek mümkündür. Bu hastalık türlerinin arasında da meslek hastalığı vardır. Meslek hastalıkları birçok nedene dayandırılmakla birlikte hemen hemen her çalışan için bu hastalık riski olasıdır. Buna göre meslek hastalıkları sadece stajyer, çırak, kendi işinde çalışan veya adli kurumlarda görevli olan kişiler üzerinden görülmektedir.

Meslek hastalığı işin görüldüğü anda sigortalı işçiler üzerinde saptanan, işten dolayı ya da başka sebeplerden dolayı gerçekleşen hastalıklardır. Buna göre meslek hastalıkları kapsamında çeşitli önlemlerin de alınması gereklidir. Ayrıca hastalığın meslek hastalığı olarak sayılması için de gerekli kurumlar tarafından onaylanması ve imzalanması gerekmektedir. Aksi taktirde meslek hastalığı olarak işlem görmez.

Meslek Hastalığı Nedenleri

Meslek hastalığı çeşitli nedenlere dayandırılmaktadır. Buna göre öncelikle psikolojik nedenlerden söz edebiliriz. Çalışan kişinin firmada kendini yalnız hissetmesi, değersiz hissetmesi bir süre sonra kendisinde fiziksel anlamda hastalıklara yol açabilir. Bununla birlikte işlerine de fazla odaklanamayabilir.

Bununla birlikte iş sürecinde başka nedenler de meslek hastalığına yol açabilir. Bunlar;

  • Fiziksel etmenler,
  • Biyolojik etmenler,
  • Kimyasal etmenler,
  • Ergonomik etmenler

Bu nedenler kişileri meslek hastalığına doğru itmektedir. Özellikle maden ve inşaat gibi sektörlerde çalışan kişilerde; çalışma ortamında bulunan solunum yolu başta olmak üzere birçok kronik hastalığa neden olabilecek toz, koku, gaz, kimyasal vb. etmenlerden dolayı kalıcı hasarlar ortaya çıkabilir. Ağır sanayi ve endüstri sektörlerinin hemen hemen hepsi bu çalışma şartlarından oluşmaktadır. Ayrıca iş sırasında olası yaralanma, kaza durumları da meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Kişinin ergonomik olarak kendini rahat etmemesi ve sürekli olarak kaza olacak hissi ile hareket etmesi bir süre sonra hislerini doğru çıkarabilir.

Tüm bu fizikseli kimyasal ya da toz kaynaklı etmenler kişileri rahatsız edeceği gibi iş görmez haline bile getirecek kadar güçlü olabilir.

Ne Gibi Önlemler Alınabilir

Tüm bu meslek hastalığına sebep olacak etmenleri ortadan kaldırmak gereklidir. Aksi durumda bir iş bünyesinde çalışan kişiler kendilerini her an tehlikede hissedecektir. Bunun için çeşitli önlemlerin alınarak hareket edilmesi son derece önemlidir.

Öncelikle psikolojik anlamda çalışanlara moral sağlanması ve onların yalnızlaştırılmaması gerekmektedir. Çünkü kendini yalnız hisseden her birey bir süre sonra işlerine odaklanamayacağı gibi meslek hastalığına da yakalanabilir. Özellikle stresten kaynaklı kalp krizi, tansiyon gibi kronikleşmiş hastalıklara bulaşmak en kötü ihtimaller arasındadır.

İş ortamının iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu konuda uzman olan kişilerden de destek alınarak ortamın en iyi biçimde tehlikelere karşı korunması gerekir. Ayrıca çalışan kişiler de bu konularda bilgilendirilerek daha temkinli davranmaları ve tehlikelere karşı daha dirayetli olmaları sağlanabilir.

Meslek hastalıkları ansızın çalışanların başına gelebilir. Önemli olan bu hastalıkların nedenlerinin araştırılması ve bu nedenlere bağlı olarak önlemlerin alınmasıdır.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir