Ülkemizde zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenmiş olan ulusal niteliklerde belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda bireylerin herhangi bir meslekte sahip olabileceği bir belgedir. En az lisans düzeyinde eğitim gerektiren Diş hekimlik bölümünde, Ebelik bölümünde, Eczacılık bölümünde, Veterinerlik bölümünde, Hemşirelik bölümünde, Mimarlık bölümünde, Mühendislik bölümlerinde ve kanun tarafından düzenlenmiş olan bu meslekler kapsam dışındadır; diğer tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Mesleki yeterlilik belgesi ile kişiler ilgili mesleğinde yeterli bilgilere ve becerilere sahip olduğunu belgeleme şansına da sahip olmaktadır. Bir meslekte mesleki yeterlilik belgesini almak isteyen bireyler, kendi mesleğinde var olan yetkili belgelendirme kuruluşuna başvururlar. Yetkili belgelendirme kuruluşu, kişinin başvurusunu uygun gördüğü takdirde kişiyi değerlendirmeye tabi tutacaktır. Bu değerlendirme çeşitli sınav türlerini içerebilir. Değerlendirmeden sonra başarılı olan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahiptir.

Adayların mesleki yeterlilik belgeleri 2 yıl ve 5 yıl içinde geçerlidir. Mesleki yeterlilik sertifikalarının geçerlilik süresi, dönem sonunda hangi işlemlerin uzatılabileceği veya yeniden verilebileceği gibi konular ilgili ulusal niteliklerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları

Orta ve uzun vadede, ulusal yeterlilik sistemiyle işsizliği azaltarak, üretkenliği ve rekabet gücünü artırarak ülke ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunur. Nitelikli ve sertifikalı işgücü istihdamındaki artış, daha kaliteli ürün ve hizmetlerin sağlanmasını genişleterek yaşam standartlarımızın iyileştirilmesini de desteklemektedir.

Bireyler için, ulusal niteliklerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen belge, bireylerin bir iş başvurusunda bulunurken sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri göstermelerini sağlar. Ulusal nitelikler yaygın öğrenmenin tanınmasına izin verdiğinden, bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla başarabilirler. Mesleki ilerlemenin yolları daha açık hale geldikçe kariyer hareketliliğini de desteklemiş olur.

İşverenler için ise, mesleğin gerektirdiği nitelikli ve sertifikalı işgücüne kolayca ulaşabilir ve teşviklerden yararlanabilir. İşin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip ve değişen koşullara uyum sağlayabilen kişilerin istihdamı, işverenin rekabet gücünü arttırmakta, doğru insan kaynakları planlaması ile zaman ve para israfı önlenmektedir. Nitelikli işgücü istihdamının genişlemesi, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmuş olur.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Neden Zorunludur?

Kanunla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile TBMM’de 4 Nisan 2015 tarihindeki Kararnamede bazı değişikliklerin yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı, Genel Kurul tarafından kabul edilmiş ve 6645 sayılı Kanun ile imzalanmıştır. Kanun tasarısında ayrıca bazı önemli değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişikliklerin içerisinde, en önemlilerinden biri ise, iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu ibaresi olmuştur. Yasanın, tehlikeli işlerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmasının itibaren 12 ay sonra, Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bildiride ise mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan insanların Mesleki Yeterlilik Kurumunun düzenlediği yasaya göre işyerlerinde çalışamaz ibaresi bulunmaktadır.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir