Türkiye’de son zamanlarda mesleki yeterlilik sisteminde artış olmuş olup ve özellikle de iş dünyasında en çok aranan nitelikler arasına girmeyi başarmıştır. Türkiye’de 391 meslek için bir Mesleki Yeterlilik standardı belirlenmiştir, ancak bunları uygulayan şirket sayısı henüz istenen seviyeye ulaşmamıştır. Bu duruma bağlı olarak, ülkemizde çalışmalar Mesleki Yeterlilik belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için tüm hızıyla devam etmektedir.

Mesleki Yeterlilikler Sistemi günümüz Türkiye’sinde oldukça önemli bir konudur. Ancak ne işverenler ne de çalışanlar konu hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Türkiye’deki tüm işyerlerinde Mesleki Yeterlilik sistemini uygulayanların sayısı çok azdır.

Mesleki Yeterlilik Sistemindeki Önemli Hususlar!

Profesyonel yeterlilik, ulusal mesleklerin oluşturulduğu yani mesleki eğitici programlarının bu standarda göre hazırlandığı ve iş gücünün eğitimden sonra belgelendiği bir sistemdir.

Mesleki yeterlilik sisteminin temeli mesleklerin tanımı ve standartların oluşturulmasıdır. Bir mesleği en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri, tutum ve tutumlar tanımlandığında, ‘mesleki standart’ ortaya çıkar. Diğer bir deyişle, bir anlamda, bir kişinin yerine getirmesi gereken temel görevler ve mesleki açıdan sahip olması gereken nitelikler, mesleki standardını oluşturur. Bir Profesyonel Standart genellikle şunları içerir:

 • Standart seviyenin hazırlanmış olduğu seviye için çok yaygın bir şekilde kullanılan profesyonel unvan ve tanım,
 • Bir kişinin bir mesleğin gereklerini yerine getirmek için yerine getirmesi gereken görev ve prosedürler,
 • Genel olarak kullanılan araç ve gereçler,
 • Bir kişinin bir mesleğin gereksinimlerini uygun şekilde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler, tutumlar ve davranışlar,
 • Mesleğin dalları ile birlikte mevcut durum ve gelecekteki eğilimler.

Mesleki Yeterlilik Sistemine Neden İhtiyaç Duyulmakta?

Bir Profesyonel Standart hazırlamanın temel amaçları şunlardır:

 • İşgücü piyasasında belirli bir meslekte çalışabilmek için işgücünde gerekli Mesleki Yeterlilikleri göstermek,
 • Eğitim programcılarına işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu Mesleki Yeterlilikleri ortaya koyarak müfredat hazırlamasına yardımcı olmak,
 • Mesleki eğitim, meslek değişikliği, mesleki ilerleme, vb. Bireylerin bu Mesleki Yeterliliklere sahip olmalarını sağlamak ve eğitim hizmetlerini desteklemek,
 • Eğitim ve çalışma hayatı arasında güçlü köprüler kurarak eğitimin ilgisini, katılımını ve eğitime katkısını artırmak,
 • İşlerin ve iş yerleşimlerinin değiştirilmesine yardımcı olmak,
 • Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü nitelikli bir işgücü ile desteklemek,
 • Uluslararası normlara uygun saygın ve güvenilir bir inceleme ve belgelendirme sisteminin oluşturulmasına yardımcı olmak,
 • Uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın iyileştirilmesine katkıda bulunmak,

Kalifiyeli İşsiz Bireylere İş Fırsatı Doğuyor

Türkiye Cumhuriyeti, mesleki yeterlilik belgesini yani 12 ay boyunca bu belgeyi alanların sigorta primlerini ödemektedir. Belge sahipleri için ilk adım şudur;

Sektör temsilcileri Mesleki Yeterlilik Kurumuna başvurmalı ve faaliyet alanları için mesleki standartlar hazırlamalıdır. Eğitim ve yetkinliği de yoksa eğer tehlikeli işlerde hiçbir zaman çalışması uygun değildir.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir