İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde iş yerlerinin daha kaliteli hizmet vermesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve müşterilerin taleplerine göre ilerleyişin olması açısından OHSAS 18001 ve ISO 45001 kavramları ortaya çıkmıştır. Müşterilerin en temel beklentisi klasik olarak “kalite” beklentisidir. Bu beklenti, sosyal sorumlulukların da eklenmesiyle geniş alanlara yayılmıştır. Bu noktada kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ne kadar örtüştüğü, ne derece kaliteli işler ortaya koyduğu saptanır.

İş sahaları, çalışma ortamları çevresel faktörlerin etkisi ve kullanılan yöntemlerin, maddelerin de etkisiyle kişisel sağlık ve güvenliğin tehlikede olmasına yol açabilir. Günün çok büyük bir kısmının iş yerlerinde geçirildiği de aşikâr. Bu durumda alınabilecek önlemler çok önemlidir. Bu noktada firma yetkilisinden en alt kademedeki çalışana kadar uzanan bir sorumluluk zinciri bulunmaktadır. Bu güvenli ortamların oluşturulması adına herkesin bir görevde olması beklenir.

 

OHSAS 18001

Çalışma ortamlarında çeşitli standartlara uyulmaması, beraberinde çeşitli riskleri de getirerek iş sağlığı ve güvenliği anlamında sorunlar ortaya çıkarabilir. Özellikle sanayi kuruluşlarında fazlasıyla rastlanan bu sorunlar karşısında birçok önlem alınmalıdır. Hem üretim hem de hizmet sektörlerinde olan iş yerlerinin çalışanlar açısından sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi için kanunlar zorunlu hale getirilmiştir. 

Tam da bu noktada OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim standardı bu kanunların zorunlu hale getirilmesini sağlamaktadır. Uluslararasında kabul edilen bu standart ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği disiplini daha da önemli hale gelmiştir.

OHSAS‘ın temel amacı, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yasal zorunlulukların kabul edilmesi ve risklerin ortadan kaldırılarak daha iyi bir çalışma ortamının çalışanlara sunulmasını sağlamaktır.

Genel anlamda amaçları şunlardır:

  • Çalışanları korumak,
  • Üretim güvenliğini sağlamak,
  • İşletme güvenliğini sağlamak

 

ISO 45001 

Bir diğer iş sağlığı ve güvenliği standardı ISO 45001‘dir.  İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yeni standartları ortaya çıkarma amacında olan bu kanun daha yürürlüğe girmemiştir. Bu standardın temel yaklaşımı işletmelerdeki çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların can güvenliğini sağlamak ve daha güvenilir çalışma ortamları oluşturmaktır. Ayrıca ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sadece bir kişiye sorumluluk vermektedir. Yine bu kanun ile işletmelerdeki üst birimler sistemin içine daha fazla çekilmektedir.

Bununla birlikte ISO 45001 standardı, OHSAS 18001 standartlarına göre iş sağlığı ve güvenliği performansının önceden önlemler alarak performansın artmasını ve  herhangi bir kazaya karşı önlemlerin alınmasını sağlama amacındadır.

OHSAS 18001 ve ISO 45001 standartlarına bakıldığında temel amaç iş sağlığı ve güvenliği kanunlarının eksiksiz biçimde ilerletilerek güvenliğin son derece iyi biçimde sağlanmasını amaçlar. 

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında şirketlerde çalışan kişilerin ve yetkililerin bilgilendirilerek bilinçli biçimde hareket ettirilmesi sağlanması gerekir. Bu noktada OHSAS 18001 ve ISO 45001 standartlarından da yararlanılarak yasal biçimde güvenliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda güvenlik önlemleri fazlasıyla alınır.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir