Hayatımızın her anında olduğu gibi her iş yerinde belirgin veya örtük riskler mevcuttur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtildiği üzere işveren çalışanların güvenliğinden ve iş yeri içerisindeki riskleri minimum seviyeye indirmekten yasal olarak sorumlu kişidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”nin 4. Maddesine göre: “Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar”dır. Bu bağlamda iş verenin iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman kişileri görevlendirmesi ve bu kişi(ler)’in risk değerlendirmelerini göz önünde bulundurarak aksiyon alması hayati önem taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, öngörülebilir tüm tehlikelerin tanımlanmasını ve bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılmasını veya kontrol edilmesini sağlamak ile yükümlüdür.

Risk Değerlendirmesinin Bazı Yenilenme Gerekçeleri ve Sıklıkları

. Çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir

. Tehlikeli iş yerlerinde 4 yılda bir

. Az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir.

Risk değerlendirmelerinin zaman içinde tamamının yenilenmesi gerektiği gibi aşağıdaki durumlarda kısmen yenilenme söz konusudur.

. Binaların taşınması veya işyerleri içerisindeki değişiklikler

. İşyerinde kullanılan malzeme, teknoloji veya ekipmandaki değişimler.

. Çalışma ortamı ile ilgili yasalardaki değişiklikler ve mevzuata uyumluluğun sağlanması

. Çalışma ortamında gerçekleşen kazalarda ciddi artış

. İşyerini etkileyen veya işyerinin neden olduğu yeni bir tehdidin ortaya çıkması vb.

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı ve Risk Yönetimi

Risk yönetimi tüm işletmeler için yasal bir gerekliliktir ve bu görev başta iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi olmak üzere bu görevden sorumlu ekibin sorumluluğundadır. Genel olarak kabul görmüş yönetim süreci 4 maddeden oluşmaktadır:

 1. Zarar verme potansiyeli olan tehlikeleri ve risk faktörlerini tanımlamak (tehlikeyi tanımlamak).

. Soru: İş yerinde ne gibi tehlikeler var?

 1. Bu tehlikeler ile ilişkili riskleri analiz etmek ve değerlendirmek (risk değerlendirmesi).

. Soru: Tehlikeler ne kadar ciddi?

 1. Tehlikenin ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, tehlikenin etkisini minimum seviyeye indirgeyecek risk kontrolü.

. Soru: Bu tehlikeyi kontrol etmek için ne yapılabilir?

 1. Tehlikeleri gözden geçirmek ve dokümanlamak.

. Soru: Risk etkili bir şekilde kontrol ediliyor mu?

 

Risk Değerlendirmesinin Çalışanlar ve Uzmanlar İçin Yararları

 • Acil durumlara hazırlıklı olmak,
 • Riski en aza indirerek verimi ve buna bağlı olarak kaliteyi arttırmak,
 • Can ve mal kayıplarını en aza indirmek,
 • Sorumlulukları ve görevleri efektif olarak paylaştırmak,
 • Risk değerlendirmesi sonucuna göre alınacak koruyucu önlemler ve koruyucu kıyafetlere karar vermek,
 • İşçilerin sağlını ve güvenliğini sağlamak,
 • Mesleki risklerin işyeri içinde önlenmesi,
 • Eksik eğitim ve bilgilendirmenin tanımlanmasıdır.

Editör: Uğur Alp Mavruk

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir