İş yerlerinde herhangi bir kaza veya olumsuz olayları tetikleyen riskler vardır. Bunun için firmalarda iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yer alarak risk analizi yapmalı ve oradaki çalışanlar için riskleri en aza indirgemelidir.

Bununla birlikte çalışanlar çeşitli iş kazalarına karşı tedbirli davranmalı ve bu konularda eğitilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında firmalarda sadece fiziksel değil psikolojik olarak da bozuklukların olması ihtimaldir. Bu sebeple insanlar çeşitli konularda bilgilendirilerek herhangi bir kaza, olay durumunda tedbirlerini almalıdır.

Aynı zamanda işlerin daha kaliteli ve verimli olması açısından da büyük önem taşır. Çünkü herhangi bir iş kazası insanları olumsuz anlamda etkileyecek olup işlerindeki verimi azaltacaktır.

 

İş Verimi Nasıl Etkilenir?

Firmalarda yaşanabilecek herhangi bir kaza veya psikolojik olaylar kişileri her anlamda olumsuz etkileyecektir. Bununla birlikte işlerdeki verimi de olumsuz anlamda etkileyecektir. Kaza riski taşıyan firmalardaki iş verimi şu yollar ile olumsuz etkilenebilir:

  • Kişilerde korkuya sebep olması,
  • Çalışanların güvenliğini tehlikede hissetmesi,
  • Kişilerin psikolojik olarak kendilerini yalnız hissetmesi,
  • Bu kaza risklerine karşı insanların işe gelmek istememesi,
  • İletişim anlamında yaşanan sorunlar.

 

Bu tarz olayların görüldüğü firmalarda risk analizi en iyi biçimde yapılmalıdır. Bu risk analizi ile birlikte oluşabilecek kazalara karşı önlemler daha fazla alınacak olup firmada çalışanların güvenliği de bir o kadar sağlanacaktır.

İşlerin iyi biçimde ilerlemesi ve aynı zamanda işlerin verimli olması adına çalışma ortamındaki tüm kriterler olumlu anlamda gelişmelidir. Bunun bir örneği olarak da iş sağlığı ve güvenliği disiplininden yararlanmalıdır. Çünkü bu disiplin ile hem firmadaki çalışanların hem de firmada işverenlerin sağlık ve güvenlikleri konusunda önlemler alınacaktır. Durum böyle olunca kişiler işlerine daha iyi odaklanacak olup başarılı işlere de imza atabileceklerdir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

İş sağlığı ve güvenliği her anlamda firmalardaki güvenliğin sağlanması ve daha iyi bir çalışma ortamının olması adına önemli bir konuma sahiptir. Bu alanda uzman kişiler, yani iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, ile hareket edilmesi de olayın profesyonel biçimde ilerlemesini sağlayacaktır. Bu uzmanların iş yerindeki kişileri aydınlatmaları, onlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmaları ve sağlıklarının da garanti altına alınması gibi amaçlanmaktadır.

Firma yetkilisinin de bu konularda aydınlanması ve bünyesinde çalışan kişilerin güvenliğinin sağlanması açısından iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarını firmalarına aktarması gerekmektedir. Herkesin bir sorumluluğu olduğu bilincinin olması bu sürecin daha kolay geçebilmesini de sağlamaktadır. 

 

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Bir çalışma ortamında kazaya sebep olabilecek risklerin önceden tespit edilerek giderilmesi gerekir. Bu noktada bu risklerin analizleri yapılmalıdır. Örneğin fiziksel anlamda kişileri zorlayacak tüm etkenler ortadan kaldırılmalıdır. Buna bağlı olarak psikolojik anlamda olumsuz etkilenen kişilerin de uzman kişiler tarafından yönlendirilmesi gerekir.

 

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir