Günümüzde iş kazalarında ortalama % 10’unun, ölümlü iş kazalarının ise% 31’inin inşaatta meydana gelmesi inşaat alanında çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği için her zaman risk altında olduğu göstermektedir. İnşaat işçileri, sırt ağrılarına, el kol titreşimi sendromundan, çimento yanıklarına kadar çok fazla sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır.

İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Tavsiyeler

İşçiler şantiyede veya inşaatta çalışmaya başlamadan önce;

 • İşçiler için her zaman inşaatın her aşaması ayrıntılı olarak planlanmalıdır. Sahada çalışmaya başlamadan önce çalışanların karşılaşabileceği riskleri kontrol etmek daha ekonomik ve kolaydır. Örneğin, makine ve iş ekipmanı temini için bir satın alma politikası belirleme gibi…
 • İhale durumlarına göre her zaman sağlık şartları ve güvenlik şartları gerekliliklerinin eklenmesi; en azından mevzuata uyumun sağlanması gereklidir.
 • Zarar görebilecek insan sayısını azaltmak için iş sürecini planlanması gereklidir.
 • Sahada çalışma başlamadan önce kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.
 • Çalışanların katılımı için prosedürlerin hazırlanması ve iş sağlığı ve güvenliği konularında etkili danışmanlık yapılması gereklidir.

 

Saha Yönetimi Hakkında Bazı Maddeler

 • Tüm çalışanları risklerden koruyunuz.
 • Kaçınılmaz riskleri değerlendiriniz.
 • Risklerle kaynağında mücadele ediniz.
 • Toplu koruma tedbirlerine öncelik veriniz.
 • Alternatif olmadığında bireysel önlemler alınız.
 • Acil durum prosedürleri oluşturulmalıdır.
 • Uygun eğitimlerin yapılmasını sağlamalıdır.

 

Risk Değerlendirmesi Sırasında Yapılması Gerekenler

 • Olası tehlikeler tanımlanmalıdır.
 • Tehlikeler değerlendirilmelidir.
 • Tehlikelerden kaynaklanan riskler değerlendirilmelidir.
 • Çalışanların maruz kaldığı riskleri ortadan kaldırmak için önlemler alınmalıdır.
 • Bütün bu aşamalar ve uygulamalar düzenli olarak izlenmeli, izlenmeli ve aksatılan yönler gözden geçirilmelidir.
 • Denetim ve izlemede ise, bireylerin her zaman önlemleri alması gerekli yani etkinlikler değerlendirilmesi gerekli olup ve yasal gereklilikleri karşıladığımızdan emin olmak da bizler için çok önemli bir adımdır. Bundan dolayı her zaman dikkatli olmak gereklidir.

Şantiyede veya İnşaatta Çalışan Kişilerin Görüşlerini Almak

Çalışanların sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında görüşlerini almak sadece yasal bir zorunluluk değildir, aynı zamanda konuyla ilgilenmeleri, talimat ve prosedürleri takip etmeleri, iyileştirme çalışmalarına katılmaları için önemli bir faktördür. Bundan dolayı, en son teknolojiyi ve yepyeni ürünler her zaman iş süreçlerine girmeden önce çalışanlara danışılması gereklidir.

Şantiyelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinde Önemli Tehlikeler ve Riskler

Bir şantiyede ölüm, yaralanma veya sağlık sorunlarına yol açabilecek birçok faktörler bulunmaktadır.

1- Yüksekten düşme

2- Araç kazaları

3- Elektrik akımına yakalanma

4- Kazı çalışmalarında yer altında kalmak

5- Düşen cisimlerin etkisi

6- Asbestin solunması

7- Ağır malzeme taşımada sırt ağrıları

8- Tehlikeler ve maddelerle temas

9- Gürültü nedeniyle işitme kaybı gibi nedenler önemli tehlike grubuna girmektedir.

Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir