İş Sağlıgı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Şakaya Gelmez

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde çalışma süreçlerinin yürütülmesi esnasında çalışan sağlığına zarar verebilecek durumlardan korunmak ve maddi veya manevi kayıplara neden olabilecek risklerin önlenmesi adına yapılan çalışmaların bütününe verilen isimdir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışma ve geliştirmelerin amaçlarını; işçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak, üretim güvenliğinin başarılı bir şekilde sağlanmak, işverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak, işçilerin ekonomik