İş Sağlıgı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasal Riskler

İş sağlığı ve güvenliği, çalışan sağlığını korumak ve işletme güvenliğini tesis etmek maksadıyla yapılan tüm faaliyetlere denilmektedir. İşletmenin fiziki ortamında gerçekleştirilen tüm iyileştirme çabaları ve sağlığı koruyucu alınan önlemler, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirilmektedir. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği; çalışan sağlığını koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, iş yerinin fiziki şartlarının herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde dizayn edilmesi, mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması gibi unsurları araştıran ve