İş Sağlıgı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı OHSAS 18000 ile 18001 Nedir?

OHSAS 18000 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, iki temel standarttan oluşur. Bunlar OHSAS 18001 standardı ve OHSAS 18002 standardıdır. Bu iki standart OHSAS 18000 standardını oluşturmaktadır. Yani OHSAS 18000 diye ayrıca bir standart yoktur, OHSAS 18000 diye bir belge de yoktur doğru olanı OHSAS 180001 belgesidir. (daha&helliip;)
OHSAS 18001 ve ISO 45001
İş Sağlıgı ve Güvenliği

OHSAS 18001 ve ISO 45001

İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde iş yerlerinin daha kaliteli hizmet vermesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve müşterilerin taleplerine göre ilerleyişin olması açısından OHSAS 18001 ve ISO 45001 kavramları ortaya çıkmıştır. Müşterilerin en temel beklentisi klasik olarak "kalite" beklentisidir. Bu beklenti, sosyal sorumlulukların da eklenmesiyle geniş alanlara yayılmıştır. Bu noktada kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ne kadar örtüştüğü, ne derece kaliteli işler ortaya koyduğu saptanır. (daha&helliip;)