Kişisel Veriler

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Ülkemizde zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenmiş olan ulusal niteliklerde belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda bireylerin herhangi bir meslekte sahip olabileceği bir belgedir. En az lisans düzeyinde eğitim gerektiren Diş hekimlik bölümünde, Ebelik bölümünde, Eczacılık bölümünde, Veterinerlik bölümünde, Hemşirelik bölümünde, Mimarlık bölümünde, Mühendislik bölümlerinde ve kanun tarafından düzenlenmiş olan bu meslekler kapsam dışındadır; diğer tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir. (daha&helliip;)
İş Sağlıgı ve Güvenliği

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanına Yardımcı Karar Destek Sistemleri

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları çeşitli firmalarda çalışanların güvenliğini sağlaması ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için çalışırlar. Bir ekip halinde ve iletişim doğrultusunda hareket eden iş sağlığı ve güvenliği uzmanları bu süreçte firmanın en rahat biçimde iş yapmasını sağlamayı amaçlar.  (daha&helliip;)