Risk Faktörleri

Tehlike ve Risk Arasındaki Fark

İnsanlara, mallara, mülklere ve tüm canlılara zarar verme potansiyeline sahip olan her şey bir tehlike olarak tanımlanır. Tehlikeler insanları; malları, yönetim türlerini, kazaları, hastalıkları, ürün kaybını, yani makine ve cihaz hasarına yol açabilir. Risk, kısaca, tehlike durumunda meydana gelen hasarın olma ihtimalidir. Mesleki risk ise, çalışanın tehlikeye maruz kalmasının bir sonucu olarak, bir yaralanma veya hastalığın olasılığının ve ciddiyetinin çoğalmasını ifade eder. (daha&helliip;)
6331 İş Sağlığı Güvenliği kanunu ve İş Veren Sorumlulukları
İş Sağlıgı ve Güvenliği

6331 İş Sağlığı Güvenliği kanunu ve İş Veren Sorumlulukları

İş sağlığı  güvenliği, kaza derecesi yüksek işlere karşı işçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan bir disiplindir. Buna göre 6331 İş sağlığı güvenliği kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun amacı iş yerlerinde, özellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde, iş sağlığı  güvenliğinin sağlanarak iş kazalarının önüne geçmektir. (daha&helliip;)