Risk Faktörleri

Risk Değerlendirmesi

Hayatımızın her anında olduğu gibi her iş yerinde belirgin veya örtük riskler mevcuttur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtildiği üzere işveren çalışanların güvenliğinden ve iş yeri içerisindeki riskleri minimum seviyeye indirmekten yasal olarak sorumlu kişidir. (daha&helliip;)