Risk Faktörleri

İş Kazaları Analizleri

Heinrich teorisinde; yaralanmadan atlatılan her 300 kazada 30 kadar hafif yararlanmalı kazalar meydana gelmektedir. Her 300 kazadan biri ise büyük yaralanmalara ve ölümlere sebep olmaktadır. Ülkemizdeki iş kazaları ise bu oranlara bakıldığında, bu oranın yüzde birlere kadar düştüğü gözlemlenmektedir. Yani her 100 kazada 1 ölüm gerçekleşmektedir. Bu gibi kaza durumlarında daha fazla tedbirin alınması, iş güvenliğinin sağlanması önemli bir husustur. (daha&helliip;)