İnsanlara, mallara, mülklere ve tüm canlılara zarar verme potansiyeline sahip olan her şey bir tehlike olarak tanımlanır. Tehlikeler insanları; malları, yönetim türlerini, kazaları, hastalıkları, ürün kaybını, yani makine ve cihaz hasarına yol açabilir. Risk, kısaca, tehlike durumunda meydana gelen hasarın olma ihtimalidir. Mesleki risk ise, çalışanın tehlikeye maruz kalmasının bir sonucu olarak, bir yaralanma veya hastalığın olasılığının ve ciddiyetinin çoğalmasını ifade eder.

Tehlike ve Risk Arasında ki Başlıca Farklar

 • Tehlike, zarar, hasar veya yaralanma potansiyeli olan her şeye denilebilir,
 • Risk, tehlikelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir durum olarak ifade edilebilir,
 • Tehlike önce gelir ve sonra düşme tehlikesinden sonra ölüm riski gibi ortaya çıkar,
 • Risk altına alınabilecek en kötü örneklerden bazıları ölüm riskini, yaralanma riskini ve yaralanma riskini içerir.
 • Risk, bir olayın veya olgunun doğasından kaynaklanmaktadır,
 • Tehlike, duyu organlarımızla somut olarak algılayabileceğimiz durumlardır,
 • Bir cam camı kırmak için düşme tehlikesi örnek olarak verilebilir,
 • Boğulma riskinin oluşması için, kişi yüzmeyi bilmiyor olması gerekli veya yüzerken ayağına veya kollarına kramp girmesi gereklidir.
 • Risk ve tehlike ayrılmaz bir ikili diyebiliriz.

İş Kazasındaki Tehlike ve Riski Nasıl Önleyebiliriz?

İş kazaları ve meslek hastalıkları tehlikeli durumlar veya tehlikeli davranışlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Tehlike, riskli durumlar oluştuğunda veya riskli ortamlarda oluşur. Bu ortamlarda bulunan canlı ve cansız varlıklar birbirleri ile etkileşim içindedir. Canlılar davranış, cansız varlıklar ise ergonomi olarak birbirlerini etkiler. Bu etkileşim, iş yeri bünyesinde bir nedenselliğe yol açar. Bu nedenselliği besleyerek hali hazırda işyeri bünyesinde bulunan tehlikeyi potansiyel enerjiden kinetik enerjiye yani kazaya dönüştüren tetikleyiciye kök sebep denir. Bu kök sebepler tespit edilip, önlendiği takdirde kazalar ve muhtemel riskler önlenebilir. Bu aksiyon, uzman ve çağın teknolojilerinin (Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri analizleri vb.) bir harmoni içinde çalışması ile alınabilir. Bu şekilde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilir.

Ülkemizde Neden Risk Değerlendirilmesi Yapılmalı?

Ülkemizde mesleki risklerin değerlendirilmesinin temel amacı, çalışanların sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamaktır. Risk değerlendirmesi ise, çalışanlara ve işle ilgili faaliyetlerin neden olduğu, çevreye verilen zararı en aza indirmeye yardımcı olmaktadır. Risk değerlendirmesi, üretimin rekabetçi pazarda verimli ve güçlü olmasına da katkıda bulunmasına yardımcı olur.

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Bir işyerinde risk değerlendirmesi için 5 adımlı yöntemler uygulanması gereklidir.

 • 1.Adım-Bilgi toplanması gereklidir.
 • 2.Adım-Tehlikelerin belirlenmesi gereklidir.
 • 3.Adım-Tehlikelerden kaynaklanan risklerin belirlenmesi, yani sonuçların olasılığını ve ciddiyetini tahmin edilmesi gereklidir ve riskin kabul edilebilirliğine karar verilmesi gereklidir.
 • 4.Adım-Riski ortadan kaldırmak için veya yönetilebilir hale getirmek için yapılacak eylemleri planlayın ve değerlendiriniz.
 • 5.Risk değerlendirmesini her zaman yazılı hale getirmek gereklidir.

İşyerlerimizdeki Riskleri değerlendirebilmek için bilmemiz gereken hususlar

 • İşyerimizin yeri çok önemlidir.
 • İşyerimizdeki hamile, genç veya engelli işçilerin her zamankinden daha fazla mesleki tehlikelere maruz kalabileceğini düşünerek bu işçilere daha çok dikkat etmeliyiz.
 • Hangi makineyi, hangi ekipmanları, hangi malzemeleri ve ne kadar bir süreçle kullanıyoruz.
 • Ne tür bir çalışma gerçekleştiriyoruz, hangi yöntemle ve ne kadar bir süreyle gerçekleştiriyoruz.
 • Hangi koruyucu önlemleri kullanacağımız çok önemlidir.
Psikorisk
Tespit. Teşhis. Tedavi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir